Vlaamse overheid zet gratis vrijwilligersverzekering voort

Vrijwilligers

Vanaf 1 januari 2018 zijn de provincies niet langer bevoegd voor de persoonsgebonden bevoegdheden zoals Cultuur. Een onderdeel van het culturele provinciale beleid betrof de gratis verzekering voor vrijwilligers. Vanaf volgend jaar neemt de Vlaamse overheid die gratis verzekering over.

Wat houdt de Vlaamse vrijwilligersverzekering in?

Organisaties die sporadisch vrijwilligers inschakelen bij activiteiten kunnen een beroep doen op de vrijwilligersverzekering. De verzekering is dus geen vervanging van de jaarverzekering van de leden en vrijwilligers bij de vzw's en lokale afdelingen van een koepel, maar bedoeld om extra vrijwilligers te verzekeren. De polis dekt maximaal 100 gratis vrijwilligersdagen. Eén vrijwilligersdag staat voor een verzekering van één vrijwilliger.

Wat verandert er? Weinig!

Voor de organisaties die gebruik willen maken van de vrijwilligersverzekering blijft de procedure behouden: ook in de toekomst moeten organisaties eerst een erkenningsnummer aanvragen waarmee dan via de verzekeraar de verzekering effectief kan worden aangevraagd. Ook voor de Brusselse organisaties die beroep doen op de vrijwilligersverzekering via de Vlaamse Gemeenschapscommissie blijft de procedure behouden, en wordt de concrete aanpak binnenkort uitgeklaard.

Meer concrete informatie over de aanpak van de vrijwilligersverzekering volgt in de loop van november 2017. Hou de website en de nieuwsbrieven van het Departement Cultuur, Jeugd en Media in de gaten.

Gregory Vercauteren