Van onzichtbaar naar onmisbaar? Verslag van de studiedag over vrijwilligerswerk

Meer en meer erfgoedorganisaties beschouwen vrijwilligers als onmisbare leden van hun team. Die toegenomen waardering voor het vrijwilligerswerk is helemaal terecht. Maar ze roept ook nieuwe vragen op. Want hoever kan een erfgoedorganisatie gaan in het uitbesteden van taken aan vrijwilligers? Zijn er aspecten van het erfgoedwerk die echt in handen moeten blijven van professionals? En hoe kunt u vanuit een klein team een grote vrijwilligersgroep ondersteunen en begeleiden? Deze vragen kwamen aan bod op een druk bijgewoonde studiedag, die plaatsvond op 17 oktober 2017 bij FARO.

Verslag

Van deze studiedag hebben we een verslag gemaakt. Dat bundelt voor u alle presentaties, de belangrijkste conclusies en achtergrondinformatie.

Presentaties

Vervolginitiatieven door FARO?

Met de deelnemers hebben we deze studiedag geëvalueerd en gevraagd welke initiatieven FARO nog kan nemen rond vrijwilligerswerk. De vele praktijkvoorbeelden werden alleszins gesmaakt en er was honger naar bijkomende vorming.

FARO gaat op deze vraag in en organiseert in 2018 een collegagroep. In zo’n collegagroep staat het delen van goede praktijkvoorbeelden en ervaringen centraal. We denken aan twee bijeenkomsten over respectievelijk het werven & verwelkomen en het motiveren van vrijwilligers. Andere bijeenkomsten zullen we wijden aan het inventariseren van archivalische collecties en het inzetten van vrijwilligers bij het onthaal.

Een uitnodiging voor deze collegagroep zal FARO verspreiden in januari 2018. Hou onze website en nieuwsbrief dus in het oog.

Gregory Vercauteren