Uit de praktijk: een blik in het leven van enkele kloosterzusters

Tentoonstellingspaneel 'Zusters' (c) TERF

De voorbije twee jaar dompelden journalist Valentijn Dumoulein en fotograaf Lodewijk De Decker zich onder in het kloosterleven in de regio Roeselare. Valentijn noteerde het verhaal van vijftien zusters uit vijf verschillende ordes, terwijl Lodewijk voor de bijpassende beelden in een sereen zwart-wit kader zorgde. Dat resulteerde in het boek Zusters en in een gelijknamige tentoonstelling, die ook bij u tot op locatie kan komen.

Een blik achter de muren

“Het was Lodewijk die me begin 2016 met het idee voor ons fotojournalistiek project benaderde”, vertelt Valentijn. “Hij wilde een tijdsbeeld maken van het kloosterleven in onze streek. Hij zou de foto’s voor zijn rekening nemen en vroeg mij om de zusters te interviewen. Het uitgangspunt was eenvoudig: het kloosterleven is in sneltempo aan het verdwijnen. Door nu het nog kon waardevolle verhalen en anekdotes te noteren en bijpassende beelden te maken zouden we tot een mooi bewaardocument voor de toekomst komen. Ik was meteen overtuigd van het potentieel van het project en stemde toe. Niet lang daarna stapten we naar erfgoedcel TERF uit Roeselare. Zij zorgden voor praktische en financiële ondersteuning. Met hen werd het plan opgevat om zowel een boek als een tentoonstelling over het kloosterleven te maken.”

Uiteindelijk stemden vijftien kloosterzusters toe om het duo een blik achter de muren van hun kloosterorde te gunnen en om hun levensverhaal te delen. “Ze zeggen wel eens dat iedere mens een verhaal heeft en dat kan ik alleen maar beamen”, aldus Valentijn. “We vroegen de kloosterordes op voorhand een zuster te mogen spreken die een zeker verhaal te vertellen had, maar op voorhand wisten we nooit wat we te horen zouden krijgen. Het was dan ook heel verrassend én verfrissend te mogen merken dat we heel wat varierende anekdotes te horen kregen.”

Boek en tentoonstelling

Zusters (c) TERF)

Het resultaat is het boek Zusters, waarin de lezer via verschillende thematische hoofdstukken een inkijk in het kloosterleven krijgt. De zusters vertellen er over hun roeping en de eerste kloosterjaren, maar ook over hun werk in het onderwijs of de zorgsector.

Naast het boek is er ook de gelijknamige tentoonstelling, die eind december 2018 zijn première beleefde in de Sint-Jozefskliniek in Izegem. Aan de hand van een reeks panelen wordt daarbij een portret van de geïnterviewde zusters geschetst. Per zuster is er een paneel voorzien waarin zij aan de hand van korte anekdotes een inkijk in haar kloosterleven biedt. Gemeentes die dit wensen kunnen eventueel ook deze tentoonstelling uitbreiden met een paneel met lokale historische duiding. De tentoonstelling omvat ook een televisie waarop videofragmenten afgespeeld worden van de interviewsessies met de zusters.

Ook naar uw gemeente?

Heeft u interesse in deze tentoonstelling of het boek? Neem dan vrijblijvend contact op via valentijn.dumoulein@telenet.be of 0498 13 58 19.

Meer info op de Facebookpagina ‘Zusters’.

Foto's: (c) Erfgoedcel TERF

Gregory Vercauteren