Plannen voor een cultureel-erfgoedconvenant? FARO begeleidt en ondersteunt!

Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden die een cultureel-erfgoedconvenant willen afsluiten of verlengen, kunnen hiervoor een aanvraag indienen bij het agentschap Kunsten en Erfgoed voor 1 april 2014. Bij een aanvraag voor zo'n convenant komt heel wat kijken, maar u staat er niet alleen voor. Als lokaal bestuur kan u rekenen op ondersteuning en begeleiding door FARO. We doen dit op verschillende manieren: via een handleiding, zitdagen, een collegagroep en workshops.

Handleiding

Hoe stelt u een beleidsplan voor een cultureel-erfgoedconvenant op? Op de FARO-website kunt u nu een praktische handleiding downloaden waarin we de belangrijkste stappen bespreken bij het opmaken van een beleidsplan. Daarbij wisselen we theorie af met een heel aantal praktische tips en voorbeelden.

Let wel: intergemeentelijke samenwerkingsverbanden hoeven geen klassiek beleidsplan meer op te maken om een cultureel-erfgoedconvenant aan te vragen. Voortaan gebeurt de aanvraag via een standaardformulier, dat u begin september kunt downloaden via de website van het agentschap Kunsten en Erfgoed. Wel zal deze aanvraag worden beoordeeld op basis van een aantal criteria die heel erg nauw aansluiten bij een ‘klassiek’ beleidsplan. Daarom schuiven wij in onze handleiding de structuur van een beleidsplan naar voren.

Raadpleeg zeker ook de handleiding die het agentschap Kunsten en Erfgoed heeft gepubliceerd. Deze handleiding beschrijft de doelstellingen van het convenant en de aanvraagprocedure.

Zitdagen

Dit najaar organiseert FARO op verschillende plaatsen in Vlaanderen een ‘zitdag’ voor al wie een aanvraag voor een cultureel-erfgoedconvenant voorbereidt. De bedoeling is dat we op deze zitdag een uurtje (of eventueel langer) de tijd nemen om uw concrete vragen individueel te bespreken. Deze zitdag is zowel bedoeld voor:

 • wie nog nooit een convenant heeft aangevraagd en niet goed weet waar te beginnen;
 • wie aan het begin van een beleidsplanningstraject staat en zijn/haar geplande aanpak en werkwijze wil aftoetsen bij FARO;
 • wie al volop bezig is met de beleidsplanning en nog enkele concrete vragen heeft.


De zitdagen vinden plaats op volgende data en locaties, telkens vanaf 13.30 tot 16.00 uur:

 • 3 september, Erfgoedhuis (Lessiuszaal), Onze Lieve Vrouwestraat 45, 8500 Kortrijk;
 • 10 september, Stadhuis (zaal AYA), Grote Markt 1, 9200 Dendermonde;
 • 19 september, FARO, Priemstraat 51, 1000 Brussel;
 • 24 september, Stadsarchief, Rederijkersstraat 42, 3500 Hasselt;
 • 1 oktober, Stadhuis (schepenzaal), Grote Markt 1, 2300 Turnhout.


U kunt zich voor een zitdag inschrijven door een mail te sturen naar Gregory Vercauteren, waarin u kort uw vraag of case duidt en ook aangeeft waar en wanneer u liefst met ons een gesprek hebt.

Collegagroep

FARO is dit voorjaar gestart met een collegagroep voor erfgoed- en cultuurprofessionals die een aanvraag voor een cultureel-erfgoedconvenant voorbereiden. De bedoeling van deze collegagroep is om onderling ervaringen uit te wisselen rond een aantal belangrijke stappen in het beleidsplanningsproces. Inmiddels hebben we al drie bijeenkomsten achter de rug:

 • 5 maart: 'Hoe ziet een aanvraagprocedure voor een convenant eruit?' (toelichting door het agentschap Kunsten en Erfgoed)
 • 25 april: 'Hoe kunt u stakeholders bevragen?' (toelichting door Jacqueline van Leeuwen)
 • 13 mei:  'Op welke maatschappelijke trends kunt u, in het kader van uw omgevingsanalyse, inspelen?'


De verslagen van deze bijeenkomsten kunt u bij ons opvragen. De volgende bijeenkomst van deze collegagroep gaat over het 'in kaart brengen van het ondersteuningsbeleid' en zal plaatsvinden op 12 september om 13.30 uur bij FARO (Priemstraat 51, 1000 Brussel). Inschrijven kan door een mail te sturen naar Gregory Vercauteren.

Workshops

Dit najaar organiseert FARO ook twee praktische workshops, die interessant kunnen zijn voor wie bezig is met de opmaak van een beleidsplan.

 • Processen in kaart brengen: tijdens deze workshop brengt u een van uw eigen processen in kaart: wat zijn cruciale stappen, beslissingsmomenten en hoe kunt u dit proces het beste visualiseren?
 • Netwerk analyseren: tijdens deze workshop tekent u uw eigen netwerk uit en bekijken we aan de hand van de netwerktheorie hoe u dit netwerk verder kunt uitbouwen en versterken.


Nog vragen?

Door de combinatie van een handleiding, de collegagroep, workshops en de individuele begeleiding via de zitdagen hopen we lokale besturen zo goed mogelijk te ondersteunen in hun aanvraag voor een convenant. Hebt u  toch nog vragen? Of wilt u meer informatie over ons ondersteuningsaanbod? Dan kunt u uiteraard altijd contact met ons opnemen.

Contact: Gregory Vercauteren, +32 (0)2 213 10 72, gregory.vercauteren@faronet.be, FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed, Priemstraat 51, 1000 Brussel

Gregory Vercauteren
cultureel-erfgoedconvenant
Workshop