Herdenkingsproject '100 jaar Groote Oorlog' voorgesteld

2014-18 | 100 jaar Groote Oorlog

Vlaams minister van Toerisme Geert Bourgeois (N-VA) heeft op 20 februari het actieplan voor het herdenkingsproject ‘100 jaar Groote Oorlog’ aan de Vlaamse regering voorgesteld. Het actieplan werd opgemaakt door het Projectsecretariaat '100 jaar Groote Oorlog' in samenwerking met de verschillende beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid. Het document geeft een stand van zaken weer en zal in de aanloop naar en tijdens de herdenking verder aangevuld en geactualiseerd worden. Bovendien vormt dit actieplan een scorebord dat een overzicht van de voortgang moet geven.

"’100 jaar Groote Oorlog’ moet voor de Vlaamse regering een bijzonder evenement worden dat Vlaanderen op de kaart zet als internationale topbestemming voor vredestoeristen", zo verklaarde Bourgeois. "Activiteiten in het kader van de herdenking moeten het vredesthema 'Nooit meer oorlog' uitdragen en Vlaanderen de nodige internationale zichtbaarheid geven.”

Enkele voorbeelden van actiepunten uit het plan:

  • Cultuur: digitalisering van collecties oorlogskranten WO I en andere WO I-collecties
  • Mobiliteit en openbare werken: uniforme bewegwijzering en signalisatie voor WO I-gerelateerde sites
  • Onderwijs en vorming: uitwerken van kwalitatieve educatieve pakketten voor het brede onderwijsveld
  • Onroerend erfgoed: bescherming van de belangrijkste en relevantste WO I-sites. Lopende procedure voor de bescherming als UNESCO-werelderfgoed
  • Toerisme: ontwikkeling reisformules met bestemming Vlaanderen met als thema WO I
  • Internationaal Vlaanderen: organiseren van een Vredessymposium en ondertekening van de ‘Flanders Fields Verklaring’


Voor meer informatie, lees het volledige persbericht of download de mededeling van de Vlaamse regering.

Gregory Vercauteren