Derde, volledig herziene editie van 'Erfgoed-in-zicht: tien handvaten voor een duurzaam lokaal erfgoedbeleid'

Almaar meer lokale besturen zijn overtuigd van het belang van een duurzaam erfgoedbeleid. Maar hoe begint u er nu concreet aan? FARO en LOCUS publiceerden in 2011 een handige brochure met een heel aantal concrete tips, aandachtspunten en verwijzigingen. Omdat de sectoren van het lokaal cultuur- en erfgoedbeleid sindsdien sterk zijn geëvolueerd, hebben we deze brochure nu volledig bijgewerkt en geactualiseerd.

In 2010 zetten FARO en LOCUS een traject op om lokale besturen te begeleiden bij de uitbouw van een lokaal erfgoedbeleid. Aanleiding tot dit traject was de vaststelling dat de huidige erfgoedbenadering ook vele kansen biedt aan lokale besturen. Maar hoe zet u nu een duurzaam lokaal erfgoedbeleid op touw? Een structurele aanpak van inventarisatie, behoud en beheer is vaak een hele opdracht. En iedereen heeft de mond vol van cultuurspreiding, -participatie en gemeenschapsvorming, maar hoe kan u de gemeenschap nu echt betrekken bij het erfgoed in uw gemeente?

De resultaten van ons traject hebben we gebundeld in een rapport dat we voor het eerst in 2011 publiceerden. Omdat onze sectoren snel evolueren, werken we dit basisrapport geregeld bij. Inmiddels zijn we al aan een derde, volledig herziene versie. De basisidee blijft weliswaar ongewijzigd: in tien paragrafen geven we concrete tips, aandachtspunten en verwijzingen die lokale besturen kunnen helpen bij de opstart en uitbouw van een erfgoedbeleid.

Gregory Vercauteren