De Namenlijst. Kansen voor lokale projecten over Wereldoorlog I

De Namenlijst

De provincie West-Vlaanderen en het In Flanders Fields Museum (IFFM) hebben de handen in elkaar geslagen voor De Namenlijst. Dit project wil komen tot een overzicht van alle dodelijke slachtoffers die gelinkt zijn aan de Eerste Wereldoorlog in België. Vanaf 4 augustus 2014 zullen al deze slachtoffers dag-aan-dag herdacht worden in het museum en via de websites van IFFM en GoneWest, het grote cultureel programma van de provincie West-Vlaanderen voor 2014-2018. Al heel wat scholen en vrijwilligers leverden belangrijke bijdragen tot de Namenlijst, maar er zijn nog vele namen te zoeken.

De Namenlijst zal uiteraard nooit compleet zijn, maar de provincie West-Vlaanderen en het IFFM willen tegen 2014 tot een lijst komen die de historische realiteit zo dicht mogelijk benadert. Naar schatting gaat het om 600.000 namen. Al tal van middelbare scholen en vrijwilligers leverden belangrijke bijdragen tot de Namenlijst. Zo liep in 2011-2012 een project met de middelbare scholen, dat vooral de Franse militaire slachtoffers in kaart moest brengen. Er is echter nog veel werk voor de boeg. In dit opzicht wordt 2013 een cruciaal jaar voor de Namenlijst.

De grootste lacunes in de lijst situeren zich nog bij de Duitse militairen en de Belgische burgerslachtoffers. Daarom lanceren de initiatiefnemers een nieuwe oproep naar de scholen met de vraag om leerlingen naar de lokale oorlogsmonumenten te sturen. Het is de bedoeling dat deze leerlingen bij elk oorlogsmonument de namen oplijsten van de Belgische burgerslachtoffers 1914-1918, om daarna per individueel slachtoffer zoveel mogelijk informatie op te zoeken.

"Heel belangrijk is dat ook gemeenten, lokale historici en heemkundige kringen kunnen helpen bij het tot stand komen van de Namenlijst. In de eerste plaats door klaar te staan voor jongeren die straks zullen aankloppen in hun zoektocht naar informatie", zegt Pieter Trogh van het IFFM. "In de tweede plaats kunnen ze zelf hun lokale burgerslachtoffers in kaart brengen en aanleveren."

Interessant aan dit project is dat het ook een duidelijke return oplevert voor wie eraan meewerkt. Elke school of vereniging die de lokale burgerslachtoffers in kaart brengt, krijgt de namen terug van de andere (veelal militaire) slachtoffers die relevant zijn voor de gemeente of stad. Het gaat om de militaire Belgische, Franse, Duitse, Amerikaanse of Commonwealth-slachtoffers die in (de buurt) van uw stad of gemeente zijn gesneuveld. Vanzelfsprekend kan zo’n overzicht enorm bijdragen tot een betere kennis van de impact van de oorlog op uw eigen stad of gemeente.

Wilt u meer informatie over het Namenlijstproject? Of wilt u graag meehelpen bij de totstandkoming ervan? Neem dan contact op via Kenniscentrum@ieper.be of +32 (0)57 23 94 50.

Gregory Vercauteren
Eerste Wereldoorlog
100 jaar Groote Oorlog