Corona: update charter voor risicogroepen in het vrijwilligerswerk

Foto: © Lien Arits – Vlaamse Ouderenraad

Oudere mensen nemen een belangrijke maatschappelijke rol op. Ook in de erfgoedsector is dat zo, getuige daarvan de vele 65-plussers die zich engageren als vrijwilligers.

De Nationale Veiligheidsraad kondigde op 3 juni 2020 een Charter aan voor risicogroepen in het vrijwilligerswerk. Essentieel is dat afgestapt wordt van het criterium ‘leeftijd’, maar gefocust wordt op ‘gezondheidsrisico’. Dit charter is geactualiseerd op 31/08/2020. U kunt het hier raadplegen.

De vorige versie van het charter verwees nog naar de veiligheidsmaatregelen van 3 juni, die inmiddels verouderd zijn (bv. richtlijnen over de sociale bubbel, mondmaskerplicht, mogelijkheid tot lokale afwijkingen, …). In samenspraak met het Agentschap Zorg en Gezondheid is daarom een nieuwe versie opgesteld. De update heeft alleen betrekking op de omschrijving van de algemene veiligheidsmaatregelen, niet op de inhoud of filosofie van de rest van het charter.

COVID-19: informatie voor de cultureel-erfgoedsector

Consulteer voor meer informatie over de coronacrisis de pagina van FARO voor de cultureel-erfgoedsector (roerend en immaterieel erfgoed) en de mensen die er professioneel of vrijwillig aan de slag zijn. We verwijzen naar diverse sectorgidsen, protocollen, aanbevelingen en websites over het COVID-19-virus die relevant zijn voor de cultureel-erfgoedsector. 

Foto: © Lien Arits – Vlaamse Ouderenraad

Gregory Vercauteren