Beleidsplanning erfgoedcellen: hoe maak ik een meerjarenbegroting op?

Plan. Foto: Wokandapix via Pixabay 

Op 1 april 2020 kunnen intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en kunststeden een subsidieaanvraag indienen voor een nieuw cultureel-erfgoedconvenant. FARO startte in het voorjaar van 2019 een collegagroep voor wie zo'n aanvraag voorbereidt. Op 22 oktober is er de vijfde en laatste bijeenkomst, over de opmaak van een meerjarenbegroting.

Op de vier vorige bijeenkomsten behandelden we deze thema’s:

  1. Welke trends hebben een impact op de werking van een erfgoedcel?
  2. Hoe organiseert u inspraak?
  3. Wat kunnen de landelijke dienstverleners en Werkplaats immaterieel erfgoed voor u betekenen?
  4. Hoe vertaalt u de conclusies van uw SWOT naar doelstellingen?

Van deze sessies is er een verslag gemaakt. Er werden ook presentaties gegeven. Deze documenten kunt u per mail opvragen. Voor de bijeenkomst van 22 oktober kunt u zich via deze link inschrijven.

Foto: Wokandapix via Pixabay 

Gregory Vercauteren