Wordt u onze nieuwe collega?

Persoon met vergrootglas. Foto: Marten Newhall via Unsplash

FARO is op zoek naar een onderzoeksmedewerker die zal participeren in het Onderzoeksproject met het oog op het uitwerken van een rampenstrategie voor erfgoed in Vlaanderen en in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad

U werkt daartoe samen met het team van adviseurs bij FARO, en met de projectpartners: het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium – KIK (coördinator), het departement Cultuur, Jeugd, en Media, het agentschap Onroerend Erfgoed, het Belgisch Blauwe Schildcomité en andere relevante sectorale organisaties.

Deze partners willen samen beleidsvoorbereidend onderzoek voeren met het oog op het ontwikkelen van een gezamenlijke rampenstrategie. Het gaat daarbij meer bepaald om de noden in geval van grootschalige rampen en de risicobeheersing die daarmee gepaard gaat en die de individuele draagkracht van organisaties overstijgt.

Het project loopt gespreid over twee jaar (mei 2023 - april 2025). 

Interesse? Lees hier het uitgebreide vacaturebericht. Solliciteren kan tot 15 juni 2023.

Foto: Marten Newhall via Unsplash

faro