Vraag nu de cul­tu­re­le ac­ti­vi­tei­ten­pre­mie aan

Think outside the box. Foto: Diana Parkhouse via Unsplash

Sinds deze week kunt u de culturele activiteitenpremie aanvragen, een forfaitaire subsidie die tussen 1 september 2020 en 31 mei 2021 gebruikt kan worden voor de organisatie of uitvoering van een culturele activiteit, of voor de terbeschikkingstelling van infrastructuur voor een culturele activiteit.

Door de coronacrisis ligt het culturele leven gedurende geruime tijd stil. Om de cultuursector een boost te geven en mensen terug te laten proeven van het diverse Vlaamse culturele leven, wordt de culturele activiteitenpremie gelanceerd. Daarmee wil de Vlaamse overheid de sector de kans geven om in de toekomst terug activiteiten te organiseren. Tijdens deze tweede lockdown ligt er een extra klemtoon op de ondersteuning van alternatieve presentatievormen. Denk aan livestreaming, een poëzietelefoon, een balkonserenade, virtuele workshops of tentoonstellingen, whatsapptheater, een in-game metalfestival … 

Meer info over wie de premie kan aanvragen, hoeveel die bedraagt en wat de voorwaarden zijn, vindt u op de website van het Departement CJM. De premie aanvragen kan via deze link.

Hebt u een vraag over de culturele activiteitenpremie? Raadpleeg dan het document met veelgestelde vragen. Vindt u het antwoord daar niet terug? Bel gratis naar 1700 of vul het contactformulier in.

Bron: Departement CJM

Faro