Ver­soe­pe­ling voor cul­tu­re­le eve­ne­men­ten van­af 1 sep­tem­ber

Foto: Larry White via Pixabay

Vanaf 1 september geldt voor de cultuursector een gefaseerd basisprotocol met kleurencodes die elk een pandemiescenario voorstellen. Nieuw in dit protocol is dat bij culturele voorstellingen de verplichte afstand tussen personen of bubbels verkleind wordt tot één meter of één stoel in zalen met vaste stoelen.

Ver­de­re her­op­start cul­tuur­sec­tor

Het Departement CJM werkte samen met de minister van Cultuur en in nauw overleg met professor Erika Vlieghe een gefaseerd basisprotocol met kleurencodes uit. Bedoeling is om de cultuursector te ondersteunen bij de verdere heropstart van haar werking en activiteiten op langere termijn.

Dit gefaseerde basisprotocol bevat per pandemiescenario een set van maatregelen die de nodige zekerheid en stabiliteit moeten geven aan de sector en de lokale besturen. 

Wat is nieuw?

Dit  nieuwe basisprotocol bouwt verder op de eerdere protocollen, maar houdt wel rekening met nieuwe inzichten en met de meest recente bepalingen. Zo wordt voor een zittend publiek op culturele evenementen de verplichte afstand tussen personen of bubbels verkleind tot één meter of één stoel in zalen met vaste stoelen. Het dragen van een mondmasker is daarbij verplicht.  

Op 1 september werd gestart in code geel. Daarin moeten toeschouwers alleen een mondmasker dragen wanneer de verplichte afstand van 1,5 m niet gegarandeerd kan worden. Het is aan de lokale (of provinciale) overheden om op basis van de lokale pandemiesituatie een andere kleurencode te bepalen en daar helder over te communiceren. 

De minister van Cultuur roept op om het protocol proportioneel toe te passen. Er moet steeds een goed evenwicht zijn tussen de belangen van het maatschappelijke leven enerzijds en de volksgezondheid anderzijds.

COVID-19: informatie voor de cultureel-erfgoedsector

Consulteer voor meer informatie over de coronacrisis de pagina van FARO voor de cultureel-erfgoedsector (roerend en immaterieel erfgoed) en de mensen die er professioneel of vrijwillig aan de slag zijn. We verwijzen naar diverse sectorgidsen, protocollen, aanbevelingen en websites over het COVID-19-virus die relevant zijn voor de cultureel-erfgoedsector. 

Bron: Departement CJM
Foto: Larry White via Pixabay

faro