Tweede oproep voor een inhaalbeweging in digitale collectieregistratie

Foto: Fotosessie in Kazerne Dossin Memoriaal tijdens Wiki Loves Art (Mechelen, België). Michel van der Burg via Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)

De komende jaren is er een inhaalbeweging nodig zodat ook bij collectieregistratie de digitale technologie ten volle ingezet wordt. Ook het ontwikkelen van goede voorbeelden in functie van het innovatieve gebruik van open data is van groot belang. Daarom lanceert de Vlaamse minister van Cultuur voor het tweede jaar op rij een reglement dat hier verder op inzet. Het aangepaste reglement werd op 8 april 2019 gelanceerd. Een aanvraag indienen kan t.e.m. 1 juni 2019.

Tweede oproep

Momenteel ontbreken in veel gevallen de nodige competenties om een dergelijke inhaalbeweging te realiseren en tegelijk ook binnen de organisatie een digitale strategie te operationaliseren. Het succes van de eerste oproep in 2018 maakte eens te meer duidelijk dat de noden groot zijn. Daarom wil de minister met een tweede oproep en een aangepast reglement verder inzetten op het realiseren van een inhaalbeweging.

Via dit reglement wordt verder gewerkt aan het gericht wegwerken van achterstanden op het vlak van collectieregistratie en het inzetten van de collectiedata als open data. Het blijft ook belangrijk dat aanvragers nadenken over hoe het project past binnen de bredere visie van de organisatie. 

Voor deze oproep werd de doelgroep uitgebreid naar alle organisaties die een werkingssubsidie ontvangen op basis van het Cultureelerfgoeddecreet.

Meer info 

Een aanvraag indienen kan t.e.m. 1 juni 2019. Meer informatie over de nieuwe subsidielijn vindt u op de website van het Departement CJM.

Bron: Departement CJM
Foto: Fotosessie in Kazerne Dossin Memoriaal tijdens Wiki Loves Art (Mechelen, België). Michel van der Burg via Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)

Faro