Twee­de ver­sie Ba­sis­pro­to­col Cul­tuur goed­ge­keurd

Foto: Frank R via Unsplash

Op 25 juni keurde de minister van Cultuur de tweede versie van het basisprotocol Cultuur goed. Deze versie geldt voor fase 4 van het afbouwplan en is van toepassing vanaf 1 juli 2020.

Wat is nieuw aan het ba­sis­pro­to­col?

  • Risicoactiviteiten (zang, het bespelen van blaasinstrumenten en activiteiten met nauw fysiek contact) zijn nu mogelijk, onder bepaalde voorwaarden.
  • Voor de doelgroep ‘ouderen’ verwijzen we naar het Corona-Ouderencharter van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.
  • Voor kinderen jonger dan twaalf jaar gelden andere regels.
  • Er werd een aparte rubriek over evenementen toegevoegd. Vanaf 1 juli zijn evenementen tot en met tweehonderd personen (binnen) en vierhonderd personen (buiten) mogelijk, onder bepaalde voorwaarden.

Download de tweede versie van het Basisprotocol Cultuur.

Lees meer over het Basisprotocol Cultuur en de specifieke protocollen per sector.

Complementair aan de basisprotocollen cultuur is er nu ook het COVID Event Risk Model. Dit model werd in samenwerking met wetenschappelijke experts, gespecialiseerde onderzoekers en de Alliantie van Belgische Event Federaties ontwikkeld. Met dit model kunt u inzicht verwerven in het COVID-veiligheidsrisico van elk event.

COVID-19: informatie voor de cultureel-erfgoedsector

Consulteer voor meer informatie over de coronacrisis de pagina van FARO voor de cultureel-erfgoedsector (roerend en immaterieel erfgoed) en de mensen die er professioneel of vrijwillig aan de slag zijn. We verwijzen naar diverse sectorgidsen, protocollen, aanbevelingen en websites over het COVID-19-virus die relevant zijn voor de cultureel-erfgoedsector. 

Foto: Frank R via Unsplash

faro