Subsidieoproep 'Europese Samenwerkingsprojecten 2020'

Foto: Mathyas Kurmann via Unsplash

Het Uitvoerende Agentschap EACEA heeft de subsidieoproep 2020 voor 'Europese Samenwerkingsprojecten' gepubliceerd op 2 oktober 2019. De uiterste indiening voor uw aanvraag is 27 november 2019, 17.00 uur.
 
Deze subsidieoproep voor 'Europese Samenwerkingsprojecten (EACEA/32/2019)’ betreft: 

De officiële aankondiging en aanvraagdocumenten vindt u op de website van het Uitvoerend Agentschap EACEA.

Opmerkingen bij deze oproep

  • Er zijn geen wijzigingen inzake de prioriteiten. Er zijn wel kleine wijzigingen op het gebied van de wettige deelname. Het minimaal aantal deelnemers moet uit de creatieve of culturele sectoren komen en de andere partners mogen ook uit andere sectoren komen.
  • De inhoudelijke selectiecriteria blijven dezelfde. De kwaliteitsdrempel van 75 op 100 punten blijft bewaard. In geval van gelijke punten krijgt het project met de meeste punten voor het criterium 'Relevantie tot de Europese meerwaarde' de voorrang.
  • Het aparte 'Detailed Description of the Project' document is meer uitgebreid en vraagt meer gedetailleerde informatie (over o.a. werkpakketten, onderaanneming, impact indicatoren enz.). Sommige van deze vragen zijn enkel van toepassing op de Cat 2 Grootschalige projecten en het ‘structurerend effect’ dat van deze grootschalige samenwerkingen verlangd wordt.
  • Het Exel-formulier ‘Budget form - Estimated Budget’ is herzien en vereenvoudigd.
  • Het totale beschikbare budget voor deze oproep is ongeveer 10% hoger dan vorig jaar, nl. 48.444.567 euro. Daarvan wordt 40% voorzien voor Kleinschalige Samenwerkingsprojecten.

Workshop 'Subsidieaanvraag voorbereiden'

Op de website van Creative Europe Culture Desk Vlaanderen leest u meer Nederlandstalige informatie over deze subsidie-oproep.

Culture Desk Vlaanderen organiseert op vier verschillende data een drie uur durende workshop over de praktische indiening van deze subsidieoproep:

  • woensdag 16 oktober (10.00 - 13.00 uur) met broodjeslunch en kans tot nabespreking
  • dinsdag 5 november (10.00 - 13.00 uur) met broodjeslunch en kans tot nabespreking
  • woensdag 13 november (10.00 - 13.00 uur) met broodjeslunch en kans tot nabespreking
  • maandag 18 november (10.00 - 13.00 uur) met broodjeslunch en kans tot nabespreking

De workshops worden gegeven door Gudrun Heymans, coördinator van de Creative Europe Culture Desk Vlaanderen en vinden plaats in de Arenbergstraat 9 te 1000 Brussel. 

Deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht via het online inschrijvingsformulier. Het aantal deelnemers per workshop is beperkt.

Bron: Creative Europe Culture Desk Vlaanderen
Foto: Mathyas Kurmann via Unsplash

Faro