Ruim 500.000 euro voor behoud nalatenschappen hedendaagse kunstenaars

© FOMU

De minister van Cultuur Jan Jambon heeft beslist om subsidies toe te kennen aan twaalf pilootprojecten over het behoud van nalatenschappen van hedendaagse Vlaamse kunstenaars.

Die projectsubsidies worden toegekend aan kunstenaars, organisaties en erfgenamen met als doel om de archieven en praktijken van deze kunstenaars op een goede manier voor de toekomst te bewaren. Het gaat onder andere om het werk van Jan Decorte, Dirk Braeckman en Circus Ronaldo. 

Het Vlaamse cultuurbeleid stimuleert de zorg voor archieven in de kunstensector. Maar er zijn nog veel uitdagingen op het vlak van borging van en omgang met archieven, collecties en praktijken van hedendaagse kunstenaars en kunstenorganisaties. De bijzondere nalatenschappen van kunstenaars uit de 20e eeuw verdienen speciale aandacht en begeleiding, aangezien de eerste generatie hedendaagse kunstenaars nu hun oeuvre afsluit.

Om die reden heeft de minister van Cultuur besloten om pilootprojecten te ondersteunen die zich richten op de omgang met nalatenschappen van hedendaagse kunstenaars. In 2023 werd een oproep gedaan aan kunstenaars, organisaties en erfgenamen om pilootprojecten in te dienen met betrekking tot de nalatenschappen van hedendaagse kunstenaars in de Vlaamse Gemeenschap. Met deze oproep wou de minister een diversiteit aan projecten aantrekken, zowel wat betreft aanvragers, kunstdisciplines als beoogde resultaten. 

“Door middel van deze subsidies kunnen we erfgenamen, kunstenaars en organisaties ondersteunen bij het borgen van archieven en praktijken. Zo blijven ze toegankelijk voor toekomstige generaties. Het is een waardevolle investering in ons cultureel erfgoed en een erkenning van het belang van hedendaagse kunst in Vlaanderen." - minister van Cultuur Jan Jambon

Groot succes: 50 aanvragen

De oproep was een groot succes, met maar liefst 50 aanvragen. Op basis van het advies van experts heeft de minister besloten om twaalf pilootprojecten te ondersteunen, voor een totaalbedrag van 519.300 euro. Welke dat zijn, leest u hier

Intervisies en masterclasses bevorderen documentatie en kennisdeling

Zoals voorzien in het subsidiereglement, organiseert het Departement CJM in samenwerking met FARO en Kunstenpunt een intervisietraject met de gesubsidieerde pilootprojecten. Tijdens deze intervisies komen de uitvoerders en projectpartners van de verschillende pilootprojecten bijeen. Het doel is kennisdeling en uitwisseling van ervaringen over het beheren en borgen van een nalatenschap. Het Departement CJM documenteert ook de inzichten die tijdens de intervisie ontstaan.   
 
De intervisies duren steeds een volledige dag. In de voormiddag vindt een besloten intervisie plaats met de uitvoerders en projectpartners. In de namiddag gaan masterclasses door rond thema’s die ook voor de bredere kunsten- en cultureel-erfgoedsector relevant zijn. Hiervoor kunnen ook andere geïnteresseerden inschrijven. 
 
Deelname aan deze intervisiegroep is verplicht, dus noteer deze data al in uw agenda en bezorg ze ook aan uw prioritaire projectpartner(s): 

  • Donderdag 5 oktober 2023 
  • Donderdag 7 maart 2024 
  • Donderdag 6 juni 2024 
  • Donderdag 3 oktober 2024 

De intervisies vinden plaats in Brussel. U krijgt later nog meer details over startuur, locatie en het programma. Omwille van de beheersbaarheid van de groep, kunt u per pilootproject maximaal met twee personen deelnemen.

Op 5 oktober 2023 vindt alvast een eerste masterclass plaats. Daar verneemt u meer over de resultaten van een onderzoek dat werd uitgevoerd om de bestaande dienstverlening rond kunstenerfgoed te analyseren. Inschrijven kan vanaf begin september.

Bron: Departement CJM
Foto: © FOMU

faro