Oproep tweede ronde projectsubsidies voor bovenlokale cultuurprojecten

Luchtfoto. Foto: Steven Liao via Pixabay

Culturele en jeugdactoren, openbare besturen en verenigingen met rechtspersoon (niet commercieel) die gelieerd zijn aan kunsten, cultureel erfgoed, circuskunsten, amateurkunsten, sociaal-cultureel volwassenenwerk of jeugdwerk kunnen een aanvraag indienen voor een projectsubsidie binnen het Bovenlokaal Cultuurdecreet. De deadline voor projecten die starten vanaf 1 juli 2020 en maximaal 3 jaar lopen is 15 november 2019.

Deze projectoproep kadert in het decreet Bovenlokale Cultuurwerking dat sinds 1 januari 2019 van kracht is en drie subsidielijnen voorziet: projectsubsidies voor bovenlokale cultuurprojecten, werkingssubsidies voor intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en werkingssubsidie voor een steunpunt bovenlokale cultuurwerking. Het decreet heeft tot doel een kwalitatieve, duurzame, diverse en geïntegreerde bovenlokale cultuurwerking uit te bouwen, te stimuleren en te optimaliseren; en cultuurparticipatie te bevorderen en te versterken.

Een project komt in aanmerking wanneer het een culturele finaliteit heeft, een bovenlokale schaalgrootte, reikwijdte en relevantie heeft en de reguliere werking van de aanvrager overstijgt. Meerjarige projecten moeten blijk geven van een duidelijke evolutie of een traject over de jaren heen.

Lees meer over de subsidielijn projectsubsidies voor bovenlokale cultuurprojecten. Benieuwd welke 34 projecten een ondersteuning ontvingen in de eerste indienronde? Meer informatie vindt u hier.

Foto: Steven Liao via Pixabay 

Faro