Nieuwe oproep subsidies voor inhaalbeweging digitale collectiedata

Foto: Tim Mossholder via Unsplash

Het Departement Cultuur, Jeugd en Media lanceert voor de derde keer een subsidieoproep voor een inhaalbeweging omtrent digitale collectiedata.

Sinds 2018 is er een subsidiereglement voor het realiseren van een inhaalbeweging rond digitale collectieregistratie in de cultureel-erfgoedsector. Dit reglement sluit aan bij de beleidsprioriteiten inzake digitalisering die in de nieuwe legislatuur opnieuw bevestigd zijn o.a. in het regeerakkoord en de beleidsnota Cultuur. Op basis van een evaluatie van de projectoproepen in 2018 en 2019 werd dit reglement bijgestuurd.

Wat verandert er?

In het nieuwe reglement wordt nog steeds ingezet op het inhalen van achterstanden op het vlak van digitale collectieregistratie, maar de projecten moeten uitgaan van een holistische aanpak van collectiedata. Met andere woorden: de registratie moet vertrekken vanuit een overkoepelende digitale visie van de organisatie waarbij de nieuwe en verbeterde digitale collectiedata gebruikt worden met de nadruk op het maatschappelijk valoriseren ervan. De duurzame verankering van de resultaten staat hierbij centraal.

Nieuw is ook dat een intensieve externe begeleiding wordt voorzien onder de regie van meemoo, Vlaams instituut voor het archief. Uit de evaluatie van het reglement bleek namelijk dat er binnen de sector een grote nood is aan projectbegeleiding, zowel in de aanvraagfase als bij de uitvoering. Bij de beoordeling van de projectaanvragen zal ook rekening gehouden worden met de wijze waarop er in het project expertise wordt aangetrokken van externe partners, in het bijzonder door de begeleiding van meemoo.

Praktisch

  • De doelgroep van de nieuwe oproep is beperkt tot collectiebeherende organisaties ingedeeld bij het Vlaamse niveau en de twee cultureel-erfgoedinstellingen (KMSKA en M HKA).
  • Aanvragen worden uiterlijk op 15 oktober 2020 ingediend.
  • Aanvragen worden ingediend via KIOSK. 
  • Het gaat om projecten die maximum drie jaar lopen in de periode 2020-2023.
  • Voor elk gehonoreerd project wordt een richtbedrag van 75.000 euro per jaar vooropgesteld. 

Lees meer over deze subsidielijn.

Infomoment en vragen

  • Het Departement Cultuur, Jeugd en Media organiseert in samenwerking met meemoo een online infomoment op 19 juni om 11.00 uur. Tijdens dit informatiemoment worden het reglement, de voorwaarden en criteria toegelicht, zal meer toelichting gegeven worden bij de begeleidende rol van meemoo en kunt u vragen stellen. Schrijf u in via het inschrijvingsformulier.
  • Voor meer informatie en vragen bij het reglement kunt u terecht bij het Departement Cultuur, Jeugd en Media. Stuur een mail naar marc.bastijns@vlaanderen.be of katrijn.vankerchove@vlaanderen.be.
  • Voor meer informatie en vragen bij de begeleiding vanuit meemoo, kunt u terecht bij meemoo. Stuur een mail naar info@meemoo.be.

Bron bericht: Departement CJM
Foto: Tim Mossholder via Unsplash

Faro