Maatregelen vanuit het noodfonds voor de cultuur-, jeugd- en mediasector

Foto: analogicus via Pixabay

Na gesprekken met de werkgroepen in de cultuur-, jeugd- en mediasector, hebben Vlaams minister van Cultuur Jan Jambon en Vlaams minister van Jeugd en Media Benjamin Dalle de beslissingen over de financiële steun vanuit de Vlaamse Regering meegedeeld. De cultuursector kan rekenen op 65 miljoen euro, de jeugdsector op 16 miljoen euro en de mediasector op 10 miljoen voor gesubsidieerde organisaties.

Minister-president en minister van Cultuur Jan Jambon maakte tijdens de persconferentie bekend dat de Vlaamse Regering beslist heeft het eerder gecommuniceerde noodfondsbedrag van 200 miljoen euro te verhogen tot 265,175 miljoen euro. Daarnaast voorziet de regering 31,25 miljoen euro aan kredieten volgens de zogenaamde ESR-8-regeling. Vlaams minister van Financiën Diependaele: “Dit bedrag moeten we niet rechtstreeks van op de begroting nemen, omdat er participaties en leningen tegenover staan.” Zo komt het totaalbedrag op ongeveer 300 miljoen euro.

65 miljoen euro steun voor de cultuursector

Er wordt zo’n 65 miljoen euro verdeeld aan de cultuursector via het Departement Cultuur, Jeugd en Media. Ook Literatuur Vlaanderen en het VAF zullen op het noodfonds beroep kunnen doen en zo onder andere auteurs en producenten kunnen ondersteunen. Verder is er extra steun voor Cultuurloket en Hefboom. Op die manier zegt minister Jambon ook freelancers en kleine zelfstandigen met grote noden te willen ondersteunen. Steun aan de kwetsbare kernspelers zoals toeleveranciers, zelfstandigen en dagcontracters zal via de gesubsidieerde instellingen en organisaties gebeuren. Steun aan de kwetsbare kernspelers is immers een expliciete voorwaarde om beroep te kunnen doen op steun uit het noodfonds. In maart volgend jaar zal dit gecontroleerd worden.

16 miljoen euro steun voor jeugdsector

Minister Benjamin Dalle maakte de steunbedragen bekend voor de jeugdsector. In het totaal gaat het om 16 miljoen euro. Landelijk jeugdwerk en de Uitleendienst Kampeermateriaal krijgen 1,9 miljoen euro. Jeugdhostels en jeugdverblijfcentra tot slot ontvangen respectievelijk 2,1 en 12 miljoen euro.

10 miljoen euro steun voor gesubsidieerde organisatie in de mediasector

De mediasector kan rekenen op 10 miljoen euro steun voor gesubsidieerde organisaties. De VRT en regionale tv-zenders krijgen elk 3,8 miljoen euro. Er is 1,9 miljoen euro vrijgemaakt voor productiesteun aan tv-series via het VAF en de digitale kleine spelers en lokale radiostations krijgen samen een half miljoen euro.

Ook financiële steun via lokale besturen

De steden en gemeenten krijgen 30 procent van het noodfonds, wat neerkomt op 87 miljoen euro. Hiermee kunnen ze onder andere lokale cultuur- en jeugdorganisaties ondersteunen. Zo kunnen ook niet-gesubsidieerde, niet-commerciële organisaties in de erfgoedsector, sociaal-cultureel werk, amateurkunsten en de kunsten hier beroep op doen. Minister Jambon: “Ik verwacht dat op die manier nog eens een dikke 20 miljoen euro zal terechtkomen bij lokale cultuurverenigingen. De cultuursector mag dus in totaal op 85 miljoen euro rekenen uit het noodfonds.”

Ook Minister Dalle is tevreden dat de lokale jeugdwerkingen (jeugdbewegingen, jeugdhuizen …) een beroep zullen kunnen doen op deze extra steunmaatregel: “Het jeugdwerk is bij uitstek heel lokaal. Ze hebben een enorme voeling met wat leeft in de stad of gemeente. Vandaar is het goed dat de lokale besturen extra financiële zuurstof krijgen.”

Over de operationalisering van de steun vanuit het Departement Cultuur, Jeugd en Media zal er in de komende weken meer informatie volgen.

COVID-19: informatie voor de cultureel-erfgoedsector

Bent u professioneel of vrijwillig aan de slag in de cultureel-erfgoedsector en bent u op zoek naar informatie over de coronacrisis? Surf dan snel naar faro.be/corona, een themapagina waarop u alle relevante informatie gebundeld terugvindt. 

Bron: Departement CJM
Foto: analogicus via Pixabay 

faro