Innovatieve Partnerprojecten: projectoproep en inspiratienamiddag

Netwerk

Na de succesvolle oproep vorig jaar lanceert minister van Cultuur Sven Gatz opnieuw een projectoproep Innovatieve Partnerprojecten. Culturele organisaties kunnen binnen deze projectregeling samenwerkingen aangaan met niet-culturele partners. Partnerprojecten openen voor de cultuursector vaak gesloten deuren naar andere sectoren. Samenwerken binnen en buiten de cultuursector biedt veel potentieel. De creativiteit en experimenteerdrift in de cultuursector slaat vaak ook gensters in de vernieuwing van andere maatschappelijke terreinen, van een traditioneel industrieel bedrijf tot een voetbalclub.

Voor een partnerproject hebt u minstens twee partners nodig waarvan minimaal één culturele organisatie en minimaal één niet-culturele organisatie uit een andere sector, zoals onderwijs, wetenschap, sport, gezondheidszorg, jeugd, milieu en ecologie, etc. Ook een combinatie van meerdere partners is mogelijk.

De projectsubsidie bedraagt maximaal 20.000 euro en minimaal 7.000 euro per project. Dubbele subsidiëring is niet mogelijk. De niet-culturele partner draagt minimaal 25% van de totale kosten.

Het reglement en een uitgebreide Q&A vindt u op de website van het Departement Cultuur, Jeugd en Media. Dien uw projectvoorstel uiterlijk 12 september in via de online KIOSK-applicatie.

Inspiratienamiddag

Organisaties (zowel culturele als niet-culturele) die een partnerproject willen starten, en vooraf meer informatie of inspiratie wensen, of partners zoeken voor hun project, zijn van harte welkom op de gratis inspiratienamiddag van het Departement Cultuur, Jeugd en Media op dinsdag 19 juni in PAKT (Antwerpen).

Het Departement licht het reglement en de KIOSK werkwijze uitgebreid toe. Tijdens break-outsessies gaat u in gesprek met innoverende spelers uit het culturele veld en delen niet-culturele partners hun ervaringen uit de eerste oproep via inspirational talks. Op de receptie achteraf kan u contacten leggen en – wie weet – uw partnerschap opstarten.

Benieuwd naar meer? Raadpleeg het programma op de website van het Departement CJM en schrijf u in.

Foto: CC0

Faro