Groot Onderhoud 2023: save the date!

Earthrise, taken on December 24, 1968, by Apollo 8 astronaut William Anders, publiek domein - Wikipedia

Dinsdag 16 mei: blokkeer die dag in uw agenda van 2023. Dan wordt u verwacht voor een Groot Onderhoud dat qua urgentie en relevantie zijn gelijke niet kent. Komt u in Lamot Mechelen meedenken en -praten over de impact van de klimaatcrisis op erfgoed, de bijdrage van onze sector en het verkleinen van onze – en dus ook uw – voetafdruk?

De beelden van de watersnood in Wallonië in juli 2021 zijn op ieders netvlies gebrand. Woorden schieten tekort om de enorme ravage, het menselijke leed en de schade aan zowel het roerend als onroerend erfgoed te beschrijven.

Waarschijnlijk is deze calamiteit niet de laatste die ons land zal treffen. De opeenvolgende rapporten van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) laten weinig aan de verbeelding over: de klimaatverandering is reëel en wordt veroorzaakt door de mens, punt. Het is een bedreiging voor de hele planeet en snelle actie is nodig. “Niets doen heeft grote consequenties. Wat we nu doen of niet zal bepalend zijn voor hoe mensen in de toekomst kunnen gaan leven met klimaatverandering en hoe de natuur zich zal gaan aanpassen,” aldus IPCC-voorzitter Hoesung Lee.

Ook de cultureel-erfgoedsector kan niet achterblijven, wel integendeel. Wat kunnen we zelf doen? In welke aspecten van de erfgoedwerking kunnen we gauw winst boeken en wat heeft meer tijd nodig? En hoe gaan we die plannen en voornemens omzetten in concrete daden? De tijd dringt. Kom dus naar het Groot Onderhoud, en deel uw ideeën en ervaring.

Groot Onderhoud?

Sinds 2011 organiseert FARO elk jaar een ‘Groot Onderhoud’. Dat heeft niets vandoen met auto’s, dan wel alles met een onderhoud, in de oude betekenis van het woord. Als in: praten met elkaar, overleggen. Het is een dag waarop u en alle collega’s worden uitgenodigd en er rond een actueel en relevant thema wordt gewerkt. Elders op deze website leest en bekijkt u de (foto-, tekst-, en film-)verslagen van de voorbije edities. Kwamen onder meer al aan bod: participatie, beeldvorming, ondernemerschap, meerstemmigheid & conflict, enzovoort.

Het Groot Onderhoud is gratis. U verneemt binnenkort meer over het programma via deze website en onze nieuwsbrieven. Zoals gezegd: hou 16 mei zeker vrij, zo bent u zeker dat u erbij kan zijn.

De essentie van het jongste IPCC -rapport uitgelegd:


Beeld: Earthrise, een iconische foto van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie Nasa. U leest er meer over op Wikipedia.

faro