Groot Onderhoud 2021: save the date

Groot Onderhoud 2021

Erfgoed x onderwijs = da’s klasse!

Met deze roepnaam presenteren we u binnenkort de nieuwe editie van het Groot Onderhoud, de jaarlijkse ontmoetings- en inspiratiedag voor de cultureel-erfgoedsector. U kent ongetwijfeld het – intussen – beproefde concept: een dag lang denken we samen na over een veelzijdig en relevant thema, en wisselen daarbij ervaringen, inzichten en vragen uit. Het is voor velen een hartelijk jaarlijks weerzien. Als alles goed gaat, zal deze editie opnieuw fysiek kunnen plaatsvinden, en wel in het Congrescentrum Lamot in Mechelen.

Dit jaar houden we de band tussen het onderwijs en onze sector tegen het licht. Erfgoed en onderwijs betekenen veel voor elkaar. Ze hebben een groot gemeenschappelijk doel voor ogen: kinderen en jongeren het gevoel geven dat ze ergens toe behoren; hen verbinden door datgene wat ze leren, en, ten slotte, hen stimuleren en helpen om hun plekje te vinden in de wereld. Bovendien doen ook heel wat huidige maatschappelijke debatten – vaak met een duidelijke erfgoedlink – zich voelen in de klas. 

Nog een goede reden om onderwijs centraal te zetten op het Groot Onderhoud is Erfgoeddag 2022. 'Erfgoeddag maakt school!' is een grandioze opportuniteit om de erfgoedsector te presenteren en te profileren naar scholen en leerkrachten. En omgekeerd, het erfgoed van het schoolleven en -leren voor het voetlicht te brengen. Geen business as usual, zo zal u merken! 

Erfgoed en onderwijs hebben elkaar de komende tijd nodig: dat staat vast. Hoe we hiervan een echt duurzame en vruchtbare relatie kunnen maken, dat onderzoeken we samen met u op het Groot Onderhoud.

Praktisch

Houdt u alvast 30 november volledig vrij in uw agenda. Via onze website en nieuwsbrief communiceren we binnenkort het volledige programma. Eens dat online staat, kunt u ook inschrijven. 

Goed om weten: het septembernummer van faro zoomt ook in op de relatie tussen onderwijs en de erfgoedsector. Als u zich wil voorbereiden, is dit aanbevolen lectuur. 

Tot slot: u kunt ook de tekst-, foto- en filmverslagen van alle voorbije edities van het Groot Onderhoud bekijken via onze website.

Faro