FARO: subsidie 2023-2027

Mapje met 'FARO' ©FARO, fotograaf: Jonathan Sommereyns

FARO, het Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed, diende vóór 1 april een aanvraag in voor een subsidie als steunpunt voor cultureel erfgoed voor de beleidsperiode 2023-2027, zoals bepaald in het Cultureelerfgoeddecreet van 23 december 2021.

De beoordelingscommissie concludeerde dat de toekomstige werking van FARO goed beantwoordt aan de criteria zoals vermeld in het Cultureelerfgoeddecreet en dat de gevraagde extra middelen verantwoord zijn. Daarom kent de Vlaamse Regering nu een werkingssubsidie toe aan FARO als Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed voor de beleidsperiode 2023-2027. Die werkingssubsidie wordt verhoogd met 65.000 euro voor deze beleidsperiode.

De bevoegde minister zal de beheerovereenkomst opmaken en ondertekenen, en daarna de jaarlijkse werkingssubsidie bij ministerieel besluit uitbetalen.

Bron: Beslissingen van de Vlaamse Regering

faro