Europa en erfgoed: ver van uw bed?

Muurschildering 'The Future is Europe'. Miguel Discart Photos Vrac 2 via Flickr. CC BY-SA 2.0

De laatste jaren heeft de Europese Unie zich ontpopt tot een belangrijke actor voor erfgoed, met als hoogtepunt het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed 2018. Ook de Raad van Europa is al lang actief, denken we maar aan het Europees Monumentenjaar 1975 of de Conventies van Granada, Malta, Firenze en Faro. De lidstaten en het middenveld bewegen zich eveneens in dat internationale veld en nemen initiatieven zoals de Verklaring van Davos of de Berlin Call to action.

Van lokale en Vlaamse erfgoedpraktijk naar een Europees beleid en vice versa

De conferentie Van lokale en Vlaamse erfgoedpraktijk naar een Europees beleid en vice versa zoomt in op de recente en toekomstige ontwikkelingen op Europees vlak. Het initiatief voor deze conferentie gaat uit van de Vlaamse overheid, FARO en Herita en kadert in het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed. 

Wie het veelzijdige programma van deze conferentie bestudeert, ziet dat er oog is voor zowel het beleid als voor de praktijk. We kaderen de recente ontwikkelingen in de hedendaagse erfgoedzorg en er is aandacht voor een aantal interessante Europese kaderteksten en instrumenten. Met het Actieplan voor het Cultureel Erfgoed van de Europese Unie werpen we een blik in de toekomst.

Tijdens de lunch is er ruimte voor netwerking en voorzien we een standenmarkt met onder meer EU-(financierings)instrumenten. In de namiddag gaan we tijdens workshops met Vlaamse en internationale praktijkvoorbeelden dieper in op de drie componenten van de nieuwe Strategie 21 van de Raad van Europa. Die strategie van de 21e eeuw reikt concrete handvatten aan met een focus op de sociale dimensie van erfgoed, economische & ruimtelijke ontwikkelingen en kennis & educatie. In kleine groepjes gaat u in discussie over bepaalde stellingen en bepaalt u mee de prioriteiten. Met die resultaten willen we voorbeelden en aanbevelingen vanuit de sector naar het lokale, Vlaamse en internationale veld naar voren schuiven.

Een volledig overzicht van het programma vindt u hier. Op die pagina kan u zich ook inschrijven.

Wanneer? 19 november 2018
Waar? FARO, Priemstraat 51, 1000 Brussel
Organisatie: Vlaamse overheid, FARO en Herita in het kader van het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed

Foto: Muurschildering 'The Future is Europe'. Detail. Miguel Discart Photos Vrac 2 via Flickr. CC BY-SA 2.0

Faro