Een nieuwe communicatiejas

De nieuwe huisstijl op het Groot Onderhoud 2023, Lamot, Mechelen. Foto: © FARO, fotograaf: Dries Theuwissen

Valt er u hier iets op? Goed gezien, hierboven staat een ander logo en er zijn ook andere kleuren. Gisteren hielden we op het Groot Onderhoud de nieuwe FARO-huisstijl en het bijhorende logo boven de doopvont. “Wat heb ik daar nu mee te maken?”, vraagt u zich misschien af. Welnu, meer dan u denkt. 

Als u onze werkzaamheden volgt, heeft u misschien opgemerkt dat we de voorbije jaren gewerkt hebben aan onze communicatie. Zo maakten we in 2020 een heldere beschrijving van wat FARO doet, wie we zijn en waarvoor u bij ons terecht kan. Tegelijk lanceerden we een voorstellingsfilmpje en een folder. We investeerden ook sterk in de redactie en vormgeving van onze jaarverslagen, lees dat van 2020 of dat van 2021 er maar eens op na. 

Vanwaar al die inspanningen?  

In de allereerste plaats om u duidelijk te maken dat FARO er écht voor u is: als professionele erfgoedwerker, beleidsmaker, bestuurder, ambtenaar, docent, student, journalist of belangstellende. We ‘staan niet enkel ter beschikking’, maar nemen ook vaak het initiatief om met en voor u zaken te realiseren, overleg te organiseren en noem maar op.  

In het verleden merkten we wel eens dat het niet voor iedereen duidelijk was wat we deden, en waarom we dat doen. Vandaar: een meer uitgesproken communicatiestrategie. Het mooie is dat u die duidelijk weet te smaken, zo blijkt uit onze nodenbevraging (en dan specifiek het onderdeel dat zich toespitste op communicatie). 

In die communicatiestrategie vonden we het erg belangrijk om een ‘heerlijk heldere taal’ te gebruiken die ook onze kernwaarden weerspiegelt. We schoven – zonder dat we het aanvankelijk zelf goed en wel beseften – langzamerhand op naar een meer ‘menselijk’ taalgebruik en een speelse(re) beeldtaal. Van daaruit was het maar een relatief kleine stap om de beslissing te nemen om een bijhorende visuele identiteit te ontwikkelen. Concreet een nieuw logo dus, en een bijhorende huisstijlgids met nieuwe kleuren. Exit het geblokte logo en het felle rood.  

Verkeersbord 

FARO-collega Silke Theuwissen ontwikkelde het logo en de huisstijl. “We kozen voor een typografisch logo dat vertrekt van onze roepnaam FARO,” zegt ze. “De gekantelde A verwijst naar een oog of naar een lichtbundel. FARO richt een aandachtige blik op het verleden en het heden en zet het erfgoed – en bij uitbreiding iedereen die daarmee bezig is – in de kijker. De frissere kleurencombinatie past beter bij de tone of voice die we nu hanteren. Het donkergroene weerspiegelt degelijkheid, maar wordt ook af en toe geflankeerd door wat speelsere kleuren.”  

“Het lettertype dat in het ontwerp gebruikt wordt heet Räder. Dat werd ontworpen voor de signalisatie op de Duitse Autobahn. Vandaag is die signalisatie eerder neutraal, eenvoudig en vooral efficiënt. Vroeger probeerde men daarin ook een grafische stijl en identiteit te verwerken: de verkeerstypografie uit het verleden heeft doorgaans een grote herkenbaarheid en elegante schoonheid. Räder is een duidelijke verwijzing naar die opvatting en is mooi, sierlijk en herkenbaar. Het font hint naar het verleden, maar heeft een uitgesproken hedendaags karakter.”  

Olga Van Oost, algemeen directeur van FARO, beaamt: “Helder, zonder kapsones, mooi en toegankelijk: zo zou ik onze nieuwe huisstijl omschrijven. Een look & feel die helemaal past bij onze missie: erfgoedwerkers ondersteunen en helpen bloeien. We zijn er zelf heel erg blij mee en hopen dat mensen zich aangesproken voelen, en ons in de toekomst nog beter zullen vinden!” 

De komende maanden rollen we de nieuwe huisstijl verder uit. Uiteraard zijn we zeer benieuwd naar wat u ervan vindt.  

Reacties? Graag naar info@faro.be  

Foto: de nieuwe huisstijl op het Groot Onderhoud 2023, Lamot, Mechelen. Foto: © FARO, fotograaf: Dries Theuwissen

faro