Digitale brug tussen cultuur en audiovisuele content | Cross-sectorale oproep

Verbindingen Europa. Foto: TheAndrasBarta via Pixabay, CC0

De Europese Commissie heeft een nieuwe cross-sectorale oproep gepubliceerd: 'Digitale brug tussen cultuur en audiovisuele content (EACEA 06-2019)' met als deadline 20 juni 2019, 17.00 uur (CET/CEST, Brussels time).
 
Innovatieve technologieën kunnen bruggen bouwen tussen de verschillende culturele en creatieve sectoren. De rol van digitale technologieën voor de culturele en creatieve sector staat centraal in de #Digital4Culture strategie van de Europese Commissie. Dat is de strategie van de Commissie die cultuur en digitaal met elkaar verbindt, waarbij het digitale potentieel wordt gebruikt om de positieve economische en maatschappelijke effecten van cultuur te versterken.

In het kader van deze oproep zullen projecten worden uitgevoerd op het kruispunt van de verschillende culturele en creatieve sectoren (inclusief de audiovisuele sector), door middel van het gebruik van innoverende technologieën. Twee oproepen, waaronder deze (EACEA 06-2019), worden door middel van een pilot getest. De tweede oproep wordt gepubliceerd zodra het werkprogramma 2020 is goedgekeurd.

Er wordt steun verleend aan:

 • projecten waarin nieuwe vormen van creativiteit op het kruispunt van de verschillende culturele en creatieve sectoren, inclusief de audiovisuele sector, door het gebruik van innovatieve technologieën, zoals VR, aan bod komen;
 • of projecten met innovatieve sectoroverschrijdende initiatieven en instrumenten om de toegang, distributie, promotie en/of de valorisatie van cultuur en creativiteit, inclusief cultureel erfgoed, te vergemakkelijken.

De nadruk moet liggen op de volgende aspecten:

 • probleemoplossende benadering en aanpak voor de uitdagingen waar de culturele en creatieve sector momenteel voor staat;
 • publiek en gebruikerservaring zijn van essentieel belang bij het identificeren van het probleem;
 • technologie is eerder een middel om belangrijke problemen aan te pakken dan een doel op zich;
 • ondersteuning van innovatie op het gebied van de creatie, distributie en bevordering van creatieve inhoud, waarbij sectoroverschrijdende samenwerking en het gebruik van ontsluitende technologieën ook een doelstelling is.

Het voorstel moet worden ingediend door een consortium dat bestaat uit ten minste drie juridische entiteiten uit ten minste drie verschillende landen die aan het Creative Europe programma deelnemen. Het consortium dient een scala aan expertise in de culturele en creatieve sector, waaronder de audiovisuele sector, te presenteren.

De resultaten moeten worden gedeeld met belanghebbenden en beleidsmakers middels een openbare workshop waarin de resultaten en impact van de actie wordt gedeeld. Zie voor meer details ook de bijlage bij deze oproep 'Hoofdconclusies van de workshop 20 februari 2019'.

 • De totale begroting van deze oproep: 1,75 miljoen euro.
 • Het minimumbedrag per project 150.000 euro.
 • Deadline om in te zenden: 20 juni 2019 (17u00). 
 • Het Agentschap verwacht tussen de 6 en 10 projecten te financieren.
 • Aanvragers worden in oktober 2019 geïnformeerd.

Volg deze link voor meer informatie en de richtlijnen.

Bron: Creative Europe Culture Desk Vlaanderen
Foto: TheAndrasBarta via Pixabay, CC0

Faro