Cultuurcoronapremie kan aangevraagd worden

Rekenmachine. Foto: loufre via Pixabay

Kwetsbare kernspelers in de cultuursector kunnen de cultuurcoronapremie aanvragen, een subsidie van 1.500 euro. Die zal worden toegekend aan kwetsbare kernspelers in het Vlaamse culturele ecosysteem die tot nu toe geen beroep konden doen op de verschillende federale en/of regionale compensatiemaatregelen, maar niettemin schade hebben geleden door de coronacrisis.

Wie komt in aanmerking voor de cultuurcoronapremie? Mensen die professioneel actief zijn in de Vlaamse cultuursector en voldoen aan de voorwaarden.

De aanvraag kan ingediend worden via een applicatie die te vinden is via www.cultuurcoronapremie.vlaanderen.be. Aanvragen kunnen ingediend worden tot en met 31 augustus. Bij vragen over de cultuurcoronapremie kunt u bellen naar 1700, het gratis informatienummer van de Vlaamse overheid. Of u kunt de vragen mailen via het contactformulier.

Structureel gesubsidieerde organisaties: vanaf 27 juli

Organisaties uit de cultuursector die via meerjarige subsidies van het Departement Cultuur, Jeugd en Media ondersteund worden, kunnen een bijkomende subsidie aanvragen vanaf 27 juli. Concreet gaat het om de volgende organisaties: organisaties die in het jaar 2020 structurele werkingssubsidies ontvangen in het beleidsveld cultuur en circusorganisaties die van 2016 tot en met 2020 een projectsubsidie ontvangen hebben. Ook hiervoor wordt momenteel een applicatie gebouwd en ook zij zullen aanvragen kunnen indienen tot en met 31 augustus. 

Webinar over de aanvraagprocedure

Op dinsdag 4 augustus om 10.00 uur organiseert het Departement CJM een webinar waarin de aanvraagprocedure en het sjabloon toegelicht wordt aan de structureel gesubsidieerde organisaties uit de cultuur-, jeugd- en mediasector. Het webinar wordt ook opgenomen zodat het achteraf herbekeken kan worden. Inschrijven voor het webinar kan via de website van het departement.

Bron: Persbericht Vlaamse overheid
Foto: loufre via Pixabay

faro