Creative Europe-project DigiTraining lanceert oproep

Digitalisering. Foto: Gerd Altmann via Pixabay

Digitraining, Digital & Audiovisual Capacity Building for Accessible Heritage richt een open oproep tot cultureel-erfgoedinstituten. Het door Creative Europe gesteunde project wil cultureel-erfgoedinstellingen helpen om digitale kennis en kunde te verwerven. De oproep is bestemd voor kleine tot middelgrote musea en erfgoedorganisaties die publiek toegankelijk zijn.

Maximum zestig organisaties kunnen kosteloos deelnemen aan bepaalde trainingsactiviteiten. Een aantal personen uit deze groep krijgen nadien de kans deel te nemen aan een op maat gemaakte begeleiding en digitale productie-dienstverlening. Deadline om deel te nemen is 31 mei 2021.

Het DigiTraining Consortium bestaat uit publiek- en privaatrechtelijke organisaties uit vijf landen, namelijk Griekenland, Portugal, Frankrijk, Denemarken en België (via CUMEDIAE).

Meer info vindt u via de website www.digitraining-heritage.eu.

Foto: Gerd Altmann via Pixabay

Faro