Besparingen op cultuursubsidies 2020

Foto: Crissy Jarvis via Unsplash

Op donderdag 28 november 2019 is de Commissie Cultuur, Jeugd, Sport en Media van het Vlaams Parlement opnieuw samengekomen om zich te buigen over de aangekondigde besparingen en de uitgavenbegroting voor het beleidsveld Cultuur.

Via deze link vindt u op de website van het departement CJM de overzichten met de aangepaste subsidiebedragen 2020.

Bron: Departement CJM
Foto: Crissy Jarvis via Unsplash

Faro