936.000 euro voor de eerste ronde cultureel-erfgoedprojecten in 2020

Foto: Nattanan Kanchanaprat via Pixabay

De Vlaamse minister van Cultuur nam een definitieve beslissing over de projectsubsidies cultureel erfgoed voor projecten die starten in de eerste jaarhelft van 2020. Twaalf projecten ontvangen in totaal 936.000 euro aan subsidies.

Het Cultureelerfgoeddecreet voorziet twee mogelijkheden voor projectsubsidies: projecten rond cultureel-erfgoedwerking op landelijk of internationaal niveau en internationale projecten die cofinanciering vereisen. 

In de eerste ronde van 2020 werden zeventien ontvankelijke projecten ingediend, waarvan twaalf projecten werden goedgekeurd. Het betreft projecten rond cultureel-erfgoedwerking op landelijk en internationaal niveau, zoals internationale tentoonstellingen, projecten met focus op behoud en beheer, en digitaliseringsprojecten. Er waren geen aanvragen voor internationale projecten die cofinanciering vereisen.

Dankzij deze projectsubsidies kunnen diverse organisaties waardevolle projecten met een landelijke relevantie realiseren.

Bekijk het volledige overzicht van toegekende projectsubsidies.

Bron: Departement CJM
Foto: Nattanan Kanchanaprat via Pixabay

Faro