798.000 euro voor eerste cultureel-erfgoedprojecten volgens nieuw decreet

Sven Gatz (c) Studio Nunu

Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz heeft beslist om elf cultureel-erfgoedprojecten te ondersteunen voor een totaalbedrag van 798.000 euro. Het gaat om de eerste ronde projectsubsidies via het nieuwe Cultureel-erfgoeddecreet (2017).  

De projecten betreffen zowel roerend als immaterieel erfgoed. Tot de eerste categorie behoren gebruiksvoorwerpen en objecten die deel uitmaken van onze culturele geschiedenis, zoals beeldhouwwerken, schilderijen, manuscripten en archieven. Bij immaterieel erfgoed gaat het om culturele uitingen, tradities en gewoonten die een gemeenschap of groep voldoende belangrijk acht om levend te houden en door te geven aan toekomstige generaties, zoals bv. de reuzencultuur, carnaval of de Belgische biercultuur.

Dit nieuwe decreet voorziet in twee mogelijkheden voor projectsubsidies: projecten rond cultureel-erfgoedwerking op landelijk of internationaal niveau en internationale projecten die cofinanciering vereisen. Per jaar zijn er twee rondes voor het indienen van aanvragen.

De elf goedgekeurde projecten handelen over cultureel-erfgoedwerking op landelijk en internationaal niveau:

 • AMSAB, het Instituut voor Sociale Geschiedenis, krijgt 7.000 euro voor zijn Digital Repair Café. Dat is een project waarbij zeven archieven samenwerken om digitale content op verouderde en niet meer toegankelijke dragers te redden via een verzameling van oude leesapparaten, software en hardware. Vervolgens worden die dan overgezet op nieuwe dragers in een digitaal depot.
 • CAHF (Contemporary Art Heritage Flanders) ontvangt 90.000 euro voor het project Nachleben. Hiermee focust CAHF op het borgen van tentoonstellingen moderne en hedendaagse kunst, via een aangepaste borgmethodiek en een duurzame digitale borginfrastructuur. Hiervoor wordt samengewerkt met tentoonstellingsprojecten van partners.
 • Erfgoedcel Brugge ontvangt 51.000 euro voor een project om erfgoedbrugge.be uit te werken, een meertalig erfgoedportaal om de jaarlijks zes miljoen toeristen die de collecties van het Brugs erfgoed komen bezoeken wegwijs te maken en ook internationale onderzoekers over Brugge te informeren.
 • Het Fotomuseum Antwerpen ontvangt 43.000 euro voor een project dat de toepassing van visual recognition services (VRS of beeldherkenning) onderzoekt voor de basisregistratie en iconografische ontsluiting van erfgoedobjecten.
 • Hetzelfde museum ontvangt ook 75.000 euro voor een project dat in de uitbouw voorziet van een on- en offline platform voor onderzoek naar de eigen collectie en breder onderzoek in de context van de Lage Landen.
 • Het Koninklijk Conservatorium Brussel ontvangt 129.000 euro voor het project BOO, opgezet om betere bewaaromstandigheden te adviseren voor bladmuziek van de openbare omroep (of BOO).
 • Het Mechelse Museum Hof van Busleyden krijgt 26.000 euro voor het project Back to Black. Dit interdisciplinair project i.s.m. een onderzoeksgroep en een kunstenares onderzoekt de betekenis en beleving van zwart in de Bourgondische periode en gaat na hoe dit het huidige begrip van zwart kan verrijken.
 • Het project Mmmonk (middeleeuwse monastieke manuscripten open netwerk kennis) ontvangt 127.000 euro. Daarmee ontsluit Mmmonk de 734 middeleeuwse manuscripten van de abdijen van Ten Duinen, ter Doest, Sint-Pieters en Sint-Baafs.
 • Het Stedelijk Museum voor Actuele Kunst (SMAK) ontvangt 110.000 euro voor een project dat Pukkelpop en Art United verbindt met de Y- en Z-generaties, de doelgroep van 16-26-jarigen. Het doel is expertise rond kunstparticipatie en -beleving van deze moeilijk te bereiken doelgroep te bundelen en uit te bouwen.
 • Stichting Logos uit Gent krijgt 51.000 euro om, i.s.m. CEMPER, de muziekinstrumenten van deze stichting te catalogiseren en documenteren. De circa 120 instrumenten werden door muziekmaker Godfried-Willem Raes de voorbije 45 jaar gebouwd.
 • Het Wielermuseum uit Roeselare ten slotte krijgt 89.000 euro voor het project Museum in de Living. Dit project tracht het wielererfgoed virtueel in de woonkamer te brengen door wat er tijdens een wielerwedstrijd op tv te zien is, te linken aan relevante collectiestukken in het museum.

Bron: Persbericht minister Sven Gatz
Foto: Studio Nunu

Faro