Oproep: ‘Hoe schrijf ik een collectieplan?’

Vormingstraject collectieplan musea

In 2016 schreef FARO de brochure Naar een collectieplan in 6 stappen: leidraad voor bibliotheek en archief. Musea kunnen hier ook mee aan de slag, al grijpen zij vaak terug naar de Nederlands-Vlaamse publicatie Handreiking voor het schrijven van een collectieplan, opgesteld door het Landelijk Contact Museumconsulenten en de Rijksdienst Cultureel Erfgoed. Deze publicaties tonen aan dat een goed collectieplan meer is dan alleen een beschrijving van de collectie. Het gaat om het creëren van meer inzicht in wat de instelling met de collectie wil, om visie, strategie en aanpak, om waarom, voor wie en hoe ….

Werkt u momenteel aan een collectieplan en wilt u uw ideeën aftoetsen bij collega’s? Wordt u geconfronteerd met bepaalde moeilijkheden in het proces van de collectieplanning en zou u ze graag eens voorleggen aan enkele collega’s? Of moet u de eerste letter nog op papier zetten en weet u niet goed hoe u aan dat hele collectieplan moet beginnen?

Laat het ons weten! FARO verzamelt in de maand juni uw vragen en ideeën. Op basis van deze input organiseren we in het najaar vier vormingsmomenten waarbij we de verschillende stappen in een collectieplan overlopen (missie - collectiebeschrijving - collectiewaardering - collectieprofilering) en veel ruimte geven aan intervisie. Vervolgens kan u dan uw eigen weloverwogen collectiebeleid verder uitstippelen. De collecties kunnen er alleen maar wel bij varen.

Belangrijk! Deze oproep richt zich in eerste instantie tot musea die met collectieplanning bezig (willen) zijn. Ook erfgoedcellen of andere cultureel-erfgoedorganisaties die zich om museale collecties bekommeren verwelkomen we graag.

Contacteer ons met uw vragen, of laat het ons weten als u in het najaar aan dit traject wenst deel te nemen:

Meer informatie volgt snel.

Eve Van Dael