Dilemma's. Van schade koesteren tot diepgaand restaureren

Restauratoren, collectiebeheerders en onderzoekers over conservatie en restauratie

Wat is schade? Wat doen we met sporen van gebruik, hergebruik of misbruik? Mag een restauratie mooi zijn? Hoe dwingend is reversibiliteit bij een restauratie? Welke waarde hechten we aan de historische sensatie die een document kan teweegbrengen?

Deze en andere vragen zijn bekend bij wie vertrouwd is met papieren erfgoed. De antwoorden op deze dilemma’s zijn minder vanzelfsprekend. Restauratoren, collectiebeheerders en onderzoekers benaderen conservatie en restauratie immers vanuit een eigen, vakgerichte aanpak en deze benaderingswijzen gaan wel eens met elkaar in conflict.

In dit tweede CORES-symposium staan deze dilemma’s centraal. Restauratoren, collectiebeheerders en onderzoekers geven aan hoe zij met deze dilemma’s omgaan. In de voormiddag gebeurt dit aan de hand van vier korte lezingen, waarna de sprekers in een debat hun standpunten bij elkaar aftoetsen. De moderator van dit panelgesprek is Eve Van Dael, adviseur behoud en beheer bij FARO.

CORES

CORES is het competentieplatform voor conservering en restauratie van boeken en archief. Het is een gezamenlijk initiatief van verschillende Brugse partners uit de erfgoedsector en Syntra West. 

Voor het volledige programma verwijzen we u graag naar de website.

Haute lecture

In de namiddag wordt het concreter: restauratoren die archief, incunabelen en handschriften hebben gerestaureerd / geconserveerd in functie van de internationale tentoonstelling ‘Haute lecture by Colard Mansion: vernieuwing van tekst en beeld in middeleeuws Brugge’ (Groeningemuseum) lichten hun aanpak toe. Aansluitend wordt de tentoonstelling bezocht.

De voertaal van het symposium is het Engels.

Eve Van Dael