Oproep: 'Hoe schrijf ik een collectieplan?'. Herinnering

Ask!

Zowel lokale als regionale musea hebben zich reeds enthousiast getoond om samen met ons dit najaar het collectieplanningstraject in sneltempo af te lopen. In vier sessies willen we telkens een  missie en visie, een collectiebeschrijving, een collectiewaardering en ook een collectieprofilering geformuleerd krijgen. Hiertoe nodigen we experten en ervaringsdeskundigen uit, we ontleden casussen en praktijkvoorbeelden, en gaan zelf creatief aan de slag.

Bent u er graag bij? Dat kan nog steeds. De inschrijvingen lopen tot 30 juni. 

Ook als u bij het schrijven van uw collectieplan nog vragen of struikelblokken kent, horen we het graag! 

Contacteer ons via:

Eve Van Dael