Inclusieve communicatie in Vlaamse en Brusselse bedrijven: een stand van zaken

'For all', foto door Jon Tyson via Unsplash

Hoe is het gesteld met de diversiteit in Vlaamse en Brusselse organisaties? Weten ze met hun (interne) communicatie in te spelen op de noden van diverse doelgroepen? Recent onderzoek biedt antwoord op deze vragen.

Opzet van het onderzoek

Hoe communiceren we op een inclusieve manier? Hoe draagt onze communicatie bij tot een organisatie waar iedereen zich welkom voelt? Heel wat communicatieprofessionals stellen zich deze en andere vragen. Tijd voor een onderzoek hieromtrent, zo dachten vonk, netwerk voor interne communicatie, communicatiebureau Inclusified en HR-onderzoeksbureau Starfish.

Het onderzoek liep tussen 4 en 31 mei 2021 via een online enquête verspreid door vonk, Inclusified en Starfish en diverse partners waaronder Belgian Association of Marketing en de HR community van Zigzag HR. Meer dan 200 bedrijven namen deel aan de enquête, waarvan 57% meer dan duizend medewerkers in dienst heeft. Bijna drie op vier van de deelnemende bedrijven is actief in België.

Wat leren we?

Hoe kijken professionals in interne communicatie zelf naar diversiteit en inclusieve communicatie binnen hun bedrijf? Zijn de communicatieteams divers samengesteld? Wat beschouwen ze als drempels om meer inclusief te communiceren? Maar ook: wat zijn de voordelen en kansen van een inclusieve communicatie? Het onderzoek levert de volgende vaststellingen op:

  1. Diversiteit zit in de bedrijfsstrategie, maar het schort vaak aan de uitvoering.
  2. Minder dan de helft van de leidinggevenden is ervan overtuigd dat diversiteit een concurrentieel voordeel biedt.
  3. Management- en communicatieteams zijn niet erg divers samengesteld.
  4. Handicap en etnische achtergrond zijn de grootste uitdagingen op het vlak van diversiteit.
  5. Inhoud en vorm van interne communicatie nog niet divers op het vlak van handicap én seksuele geaardheid.
  6. Gebrek aan tijd, kennis en diversiteit binnen de communicatieteams zijn de grootste drempels voor inclusieve interne communicatie.

U kunt het volledige rapport hier downloaden.

Ook FARO maakt werk van een inclusieve organisatie en dito communicatie. Meer over onze plannen leest u hier. Op de Erfgoedwijzer verschijnt volgend jaar bovendien een praktijkgericht dossier over inclusieve communicatie en wat dit betekent voor u als erfgoedwerker.

Foto: Jon Tyson via Unsplash

Elien Doesselaere