Immaterieel erfgoed in de bres voor ecologische en klimaatrobuuste toekomst

Grasland bevloeiingslocatie (vloeiweide) rond de Buurserbeek bij landgoed het Lankheet nabij Haaksbergen Twente. Nederlandse Unesco Commissie (Lisanne Bedeaux) via Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

Tijdens het Groot Onderhoud op 16 mei buigen we ons over het klimaat, en welke rol we als cultureel-erfgoedsector te spelen hebben. Want dat we nu moeten handelen, daarover bestaat geen twijfel meer.

Daar zijn ook het Centrum voor Agrarische Geschiedenis (CAG) en het Kenniscentrum voor Immaterieel Erfgoed Nederland (KIEN) van overtuigd. Samen met een heleboel partners onderzoeken ze in het project 'Water & Land' hoe immaterieel-erfgoedpraktijken kunnen ingezet worden met het oog op een klimaatrobuuste samenleving. Per jaar nemen ze een thema onder de loep:

  • Waterbeheer (2022): steeds meer krijgen we te maken met droogte, verzilting, en tegelijk ook met vernatting en overstromingen. Technieken zoals graslandbevloeiing of het beheer van watermolenlandschappen kunnen inspirerend werken.
  • Biodiversiteit (2023): het verdwijnen van soorten en variëteiten vormt een reële bedreiging voor de planeet. Praktijken zoals het heggen leggen en vlechten hebben een positieve impact op biodiversiteit.
  • Bodem (2024): problemen zoals verschraling van de bodem of overbemesting komen maar al te vaak voor. Ook hier zijn tal van erfgoedpraktijken een mogelijk onderdeel van de oplossing. 

Op de projectwebsite Water & Land leest u er meer over.

Benieuwd wat u als erfgoedwerker hieruit kunt leren? Schrijf u dan in voor sessie 3 of 10 tijdens het namiddaggedeelte van het Groot Onderhoud.
 

Foto: Graslandbevloeiingslocatie (vloeiweide) rond de Buurserbeek bij landgoed het Lankheet nabij Haaksbergen Twente. Nederlandse Unesco Commissie (Lisanne Bedeaux) via Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

Elien Doesselaere