Aalst Carnaval: de feiten

Carnavalist tijdens Aalst Carnaval 2012. Michel wal via Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0

De Vlaamse UNESCO-commissie stelde een factsheet op met feitelijke informatie over Aalst Carnaval, als bijdrage aan een open en sereen debat.

Aalst Carnaval kwam in 2019 in een storm van kritiek terecht nadat de carnavalsgroep De Vismooil'n karikaturale afbeeldingen van orthodoxe joden, inclusief haakneuzen en zakken geld, had ingezet om hun sabbatjaar te verbeelden. UNESCO tilde zwaar aan deze passage en veroordeelde de "racistische en antisemitische voorstellingen" op Aalst Carnaval streng. Tijdens de samenkomst van het Intergouvernementeel Comité in december van dat jaar werd unaniem beslist dat er geen plaats meer was voor Aalst Carnaval op de Representatieve Lijst van het immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid. Geen probleem voor Aalst, gezien het stadsbestuur zelf van de erkenning af wou. U leest er hier meer over.

Op zondag 23 februari rijdt de stoet van Aalst Carnaval opnieuw uit. Dat we dit jaar nog meer karikaturale voorstellingen van Joden zullen zien, staat als een paal boven water. Intussen kijken de (internationale) media mee. Het laatste woord hierover is dus nog lang niet gevallen.

Om een genuanceerde en constructieve dialoog mogelijk te maken, stelde de Vlaamse UNESCO-commissie een factsheet op. U leest er alles over Aalst Carnaval en de omstandigheden die geleid hebben tot de schrapping van de Representatieve Lijst van het immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid. Download de fiche hier.

Ook geeft de commissie achtergrondinformatie en duiding bij Aalst Carnaval, immaterieel erfgoed en controverse.

Foto: Carnavalist tijdens Aalst Carnaval 2012. Michel wal via Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0

Elien Doesselaere