KIK maakt 650.000 foto's gratis downloadbaar in hoge resolutie

Lam Gods: Aanbidding van het Lam © KIK-IRPA, Brussel, kikirpa.be

Het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK) stelt voortaan al zijn foto's ter beschikking via de BALaT (Belgian Art Links and Tools) databank, met uitzondering van enkele aankopen onder voorwaarden. Al deze afbeeldingen, inclusief de duizenden digitale foto's die de laatste jaren werden genomen, kunnen direct worden gedownload in hoge resolutie (300 dpi op formaat A4). De download is wel nog verbonden aan voorwaarden, zoals het vermelden van een copyright. Wie de foto's commercieel wil gebruiken betaalt een bijdrage.

Door deze grote fotocollectie online en in open access aan te bieden wil het KIK iedereen toegang bieden tot het rijke Belgische erfgoed. Het KIK treedt hiermee in de voetsporen van andere grote instellingen zoals het British Museum in Londen, het Metropolitan Museum in New York en het Rijksmuseum in Amsterdam. Zoek en download op balat.kikirpa.be.

Foto: Lam Gods: Aanbidding van het Lam © KIK-IRPA, Brussel

Bram Wiercx