Eerste bijeenkomst gebruikersgroep CollectiveAccess

Gemaakt met mrmockup.com en Pixabay

Op 30 september kwam de gebruikersgroep CollectiveAccess voor de eerste keer samen bij FARO. Het doel van deze groep is om de huidige en nieuwe gebruikers samen te brengen en ervaringen te delen over het gebruik van CollectiveAccess. Op basis van de vragen en noden wordt een programma uitgewerkt. De eerste bijeenkomst startte met een rondje van de tafel, gevolgd door enkele pitches. 

Drie casestudies

Cor Vanistendael (Erfgoed Noorderkempen) ging als eerste spreker dieper in op de manier waarop verschillende Kempense erfgoedcellen al heel wat jaren CollectiveAccess gebruiken als erfgoedbank. Deze verschillende databanken worden sinds kort gegroepeerd op de website Kempens Erfgoed. De groep, die oorspronkelijk beroep deed op een webdesignfirma, maakt nu gebruik van de CollectiveAccess-cloud en werkt direct samen met de makers van CollectiveAccess in New York. Ondanks de afstand verloopt dit zeer vlot. Cor gaf de aanwezigen dan ook het advies om niet zomaar samen te werken met de eerste de beste webdesigner, maar met een bedrijf dat ervaring heeft met CollectiveAccess en erfgoedcollecties. Aanpassingen in de code zelf raadt hij af omdat dit bij volgende updates problemen kan opleveren. De presentatie van Cor kunt u hier bekijken.

In een volgende bijdrage deelden Sara Moens en Anton Raath van de Vlaamse Erfgoedbibliotheken hun ervaringen over het gebruik van CollectiveAccess voor de Collectiewijzer Erfgoedbibliotheken en voor de nog nieuwe database MMFC, bedoeld voor middeleeuwse handschriften in Vlaamse collecties. De ontsluiting van MMFC zal gebeuren door Omeka S, nog in ontwikkeling. Sara en Anton schetsten de voor- en nadelen, waarbij ze vooral de flexibilitieit en openheid van CollectiveAccess aanprijzen. Daartegenover staat dat de leercurve vrij stijl kan zijn en de documentatie nog beter kan. Ook exportprofielen bij complexe databanken zijn niet altijd eenvoudig. De presentatie kunt u hier bekijken.

Valérie Adriaens werkt voor LIBIS, waar ze verantwoordelijk is voor Heron. Deze toepassing bundelt oplossingen voor het professioneel beheer, de duurzame bewaring en de digitale ontsluiting van verschillende types van collecties. Samen met Omeka is CollectiveAccess een van de bouwblokken van Heron. Valérie gaf toelichting bij hoe LIBIS te werk gaat en op welke manier enkele van hun gebruikers CollectiveAccess gebruiken. Ze gaf het voorbeeld van CAG, dat al heel wat jaren gebruikmaakt van zowel CollectiveAccess als Omeka. Daarna toonde ze het voorbeeld van het Joods Museum, dat gebruikmaakt van Pawtucket 2, de publieke webmodule van CollectiveAccess. De presentatie kunt u hier bekijken.

Vragen en brainstorm

Na de presentaties volgden nog heel wat vragen en opmerkingen over exporteren en importeren in CollectiveAccess, de Nederlandse vertalingen, API's, de community tools ...

Na de koffiepauze verdeelden de deelnemers zich over twee groepen, waarbij ze brainstormden over de gebruikersgroep. Er werd overeengekomen dat het voldoende is om twee keer per jaar bij elkaar te komen, en dat er zowel aandacht moet zijn voor nieuwe als voor ervaren gebruikers. De gebruikersgroep wil ook geen afzonderlijke community vormen met eigen fora en wiki's maar wil vooral de internationale CollectiveAccess-community mee versterken. Uit de brainstorm kwam al heel wat input voor het programma van de volgende CollectiveAccess-gebruikersgroep die in het voorjaar zal plaatsvinden.

De gebruikersgroep is een initiatief van Erfgoed Noorderkempen, LIBIS, Vlaamse Erfgoedbibliotheken vzw en FARO en komt enkele keren per jaar samen. De volgende gebruikersgroep vindt plaats in het voorjaar, alle deelnemers krijgen een uitnodiging. Wilt u er ook graag bij zijn of wilt u graag iets tonen of bespreken op de volgende gebruikersgroep? Neem dan zeker contact op met Bram Wiercx.

Bram Wiercx