Piloottraject Multisenso-rail. Multisensoriële storytelling in Train World

Traincoupe in Trainworld

Door het prikkelen van alle zintuigen krijgen mensen met een mentale beperking een immersieve beleving in een museum.

In een notendop

Train World, het museum van de Belgische Spoorwegen, opende in 2015 de deuren. Voor Train World staat de beleving van elke bezoeker centraal. Vanuit de vaststelling dat de maatschappij steeds inclusiever wordt, wil het museum extra inspanningen leveren voor mensen met een beperking.

Vandaag worden er in het museum al rondleidingen aangeboden voor blinden en slechtzienden door speciaal opgeleide gidsen. Daarnaast komen er ook organisaties over de vloer die mensen met een beperking begeleiden. Ook gezinnen met kinderen met een mentale beperking komen naar het museum.

Om kennis en ervaring voor het ontwikkelen van een aanbod voor mensen met een mentale beperking op te bouwen heeft Train World met FARO een langetermijnpiloottraject opgezet. Samen met twee zorginstellingen voor mensen met een mentale beperking uit het Brusselse zal het museum een multisensoriële beleving ontwikkelen.

Het is een uitdaging om de verhalen en objecten in het museum te vertalen naar zintuigelijke prikkels. Niet alleen visueel en met geluid maar ook in combinatie met geur, tast of smaak. Het team zal hiervoor werken volgens een iteratief proces waarbij van elk idee voor een zintuigelijke ervaring een prototype wordt gemaakt dat dan wordt getest bij de cliënten van een dagcentrum. Dat proces wordt dan telkens weer herhaald, tot het werkt.

Gelijktijdig wordt onderzocht hoe we de impact van een dergelijke rondleiding op het welzijn van de cliënten en hun begeleiders kunnen meten en evalueren. Zowel het effect op korte termijn als op langere termijn, wanneer er wordt gewerkt met hulpmiddelen van het museum voor naverwerking in de instelling.

Dit traject kadert in een reeks piloottrajecten van FARO rond erfgoedcollecties, gezondheid en welzijn.

Partners

Kris Vlaeminck (Train World), Bart De Nil (FARO), Alexander Vander Stichele (FARO), Zorgcentrum De Ark, Opvangcentrum HAMA, Severine Delvaux (Commissie inclusie van Schaarbeek)

Bart De Nil