Mantelzorgers en tachtigplussers

Gemeentemuseum Melle

Op dinsdagavond 3 oktober werd in het gemeentemuseum van Melle de aftrap gegeven van het piloottraject Van gemeentemuseum naar gemeenschapsmuseum, dat kadert in een reeks piloottrajecten van FARO rond erfgoedcollecties, gezondheid en welzijn.

Tijdens een infovergadering werd aan de aanwezigen het concept van een gemeenschapsmuseum uitgelegd. Het is de ambitie om het gemeentemuseum om te vormen tot een plaats waar niet meer exclusief rond het verleden gewerkt wordt, maar die uitgroeit tot een sociale ruimte die moet helpen bij het aanpakken van maatschappelijke noden en behoeften in de gemeenschap. De focus hierbij zal komen te liggen op kwetsbare en zorgbehoevende ouderen.

Na een presentatie ontstond er een eerste gedachtewisseling die zich toespitste op het bereiken van de grote groep van ouderen die niet naar het aanbod van de ouderenverenigingen of de gemeente komt. Vaak is dit te wijten aan allerlei praktische drempels zoals mobiliteit maar ook omdat het aanbod hen niet interesseert. Er kwamen ideeën naar boven zoals het inzetten van de museumcollectie voor thuiswonende ouderen, samenwerken rond het erfgoed van sport- en jeugdverenigingen en samenwerken met mensen die erfgoed delen via Facebookgroepen.

De volgende stap is een avond rond asset mapping op 6 november, waarop we met vrijwilligers alle ideeën letterlijk in kaart zullen brengen. Onder meer door alle assets, letterlijk alles van waarde of van betekenis zoals mensen, verenigingen, plaatsen, cultureel erfgoed ..., aan te duiden op een kaart. Om daarna te kijken hoe we die assets kunnen koppelen aan de werking van het gemeenschapsmuseum én de speerpunten van het lokale ouderenbeleid, namelijk mantelzorgers en thuiswonende tachtigplussers.

Hieronder vindt u de presentatie van die avond.

Bart De Nil