Hoe maak je van een gemeentemuseum een gemeenschapsmuseum?

Beeldenkamer in het gemeentemuseum Melle

Onder het aloude adagio ‘van denken naar doen’ hebben FARO en de dienst Vrije Tijd en Cultuur van de gemeente Melle een langetermijntraject opgestart waarin een klein gemeentemuseum met zijn collecties wordt getransformeerd tot een instrument voor de verbetering van het welzijn van kwetsbare en zorgbehoevende ouderen.

In 2016 ontwikkelde FARO samen met het National Waterfront Museum in Swansea, het Poverty and Prevention City and County of Swansea en het Museum Huis van Alijn in Gent een hands-onraamwerk voor gemeenschapsmusea. Een gemeenschapsmuseum is geen museum in de traditionele zin van het woord, maar een plaats waar scholen, sociale diensten of verenigingen activiteiten kunnen organiseren rond verschillende doelen zoals kansen, ervaringen, vertrouwen, vaardigheden, competenties, accreditaties, gezondheid en welzijn.

Melle, een kleine gemeente bezuiden Gent, zag het concept van gemeenschapsmusea als dé manier om haar gemeentelijk museum, archief en documentatiecentrum om te vormen tot een sociale ruimte die moet helpen bij het aanpakken van maatschappelijke noden en behoeften in de gemeenschap. De focus hierbij zal komen te liggen op kwetsbare en zorgbehoevende ouderen. FARO en de dienst Vrije Tijd en Cultuur hebben een langetermijntraject opgezet waarbij samen met de Melse gemeenschap het gemeenschapsmuseum zal worden vormgegeven.

Elders op deze website vindt u een fiche waarop u meer verneemt over dit piloottraject en waarop ook de verdere stappen en disseminaties zullen worden geplaatst. Regelmatig zal er worden gecommuniceerd over de vorderingen van deze piloot. Daarenboven zal de impact van dit initiatief worden geëvalueerd.

Dit traject kadert ook in een reeks piloottrajecten van FARO rond erfgoedcollecties, gezondheid en welzijn.

Bart De Nil