Multisenso-rail

Treincoupe Train World

Centraal in het programma rond cultureel erfgoed, gezondheid en welzijn dat FARO sinds 2017 heeft opgezet staan langetermijntrajecten om kennis en instrumenten te ontwikkelen. Dit jaar zijn we samen met Train World gestart met een nieuw piloottraject dat praktijkkennis wil verwerven over hoe je mensen met een mentale beperking kan prikkelen door een immersieve beleving.

Prototyping

Samen met twee zorginstellingen voor mensen met een mentale beperking uit het Brusselse zullen we met Train World een multisensoriële beleving ontwikkelen. Het is een uitdaging om de verhalen en objecten in het museum te vertalen naar zintuigelijke prikkels. Het gaat dan niet alleen over zien en horen maar ook over een combinatie met geur, tast of smaak. Het team werkt hiervoor volgens een iteratief proces waarbij van elk idee voor een zintuigelijke ervaring een prototype wordt gemaakt dat vervolgens wordt getest bij de cliënten van een dagcentrum. Dat proces wordt telkens weer herhaald, tot het werkt. Dit wordt ook aangeduid als prototyping.

Gelijktijdig wordt onderzocht hoe we de impact van een dergelijke rondleiding op het welzijn van de cliënten en hun begeleiders kunnen meten en evalueren. Zowel het effect op korte termijn als op langere termijn, wanneer er wordt gewerkt met hulpmiddelen van het museum voor naverwerking in de instelling.

Elders op onze website vindt u een voorstellingsfiche van Multisenso-rail. Deze fiche zal de komende maanden verder worden aangevuld met bijkomende informatie, foto’s en filmpjes.

Foto: (c) Train World

Bart De Nil