Kiezen voor verkiezingserfgoed

Elections communales à Bruxelles: affiches sur une façade de la Bourse | Hersleven, Jacques (c) KIK-IRPA via Europeana, CC BY-NC-SA 3.0

De campagnes voor de provincie- en gemeenteraadsverkiezingen van zondag 14 oktober draaien op volle toeren. Met affiches, folders, brieven en pamfletten dingen de lokale partijen en kandidaten naar uw hand ... en naar uw stem. Folders die in uw brievenbus belanden, leest u ongetwijfeld met aandacht en interesse. Maar wat doet u er daarna mee?

U gooit die berg folders best niet achteloos bij het oud papier, zo blijkt uit de tentoonstelling Limburg kiest, die u nog tot en met verkiezingszondag kan bezoeken in de Bibliotheek Hasselt Limburg. De tentoonstelling maakt een selectie uit de ruim 24.000 stuks Limburgs verkiezingsdrukwerk die de bibliotheek in de loop der jaren verzamelde, afkomstig uit Europese, federale, regionale, provinciale en gemeentelijke verkiezingen. Tegelijkertijd doet de bibliotheek een warme oproep om het verkiezingsdrukwerk dat u in uw brievenbus krijgt te bundelen en te schenken aan de dienst Erfgoed, die er verder mee aan de slag gaat.

Ook andere cultureel-erfgoedinstellingen zijn maar wat blij met de folders die u hen bezorgt. Liberaal Archief/Liberas publiceerde bijvoorbeeld onlangs een oproep op zijn website, aangevuld door een fraaie folder

Kiezen!

Dat er in de Vlaamse archiefinstellingen heel wat verkiezingsmateriaal verscholen ligt, bleek vorig jaar ook uit een artikel in faro | tijdschrift over cultureel erfgoed. Collega Bart De Nil peilde toen bij ADVN, Amsab-ISG, Kadoc en Liberaal Archief/Liberas naar het potentieel en de inhoud van hun collecties lokaal verkiezingserfgoed.

Het artikel was onderdeel van een uitgebreid themanummer dat verscheen naar aanleiding van Erfgoeddag 2018 over 'Kiezen'. Speciaal voor de gelegenheid en in aanloop naar het verkiezingsjaar, diepte het winternummer van faro de relatie tussen (lokale) politici en de erfgoedsector uit. Wat vinden zij belangrijk? Hoe pakken ze het aan in hun gemeente of stad? Hoe kunnen erfgoedinstellingen bij hun bestuur lobbyen? En hoe zit het met dat veelbesproken begrip, participatie? Voorwaar zeer interessant leesvoer!

Foto: Elections communales à Bruxelles: affiches sur une façade de la Bourse | Hersleven, Jacques (c) KIK-IRPA via Europeana, CC BY-NC-SA 3.0

Annemie Vanthienen