Gegevens Belgische historische kranten beschikbaar als open data

Stapel kranten. Image by Mark Rademaker from Pixabay

De gegevens in Abraham, de catalogus van Belgische kranten, mag u vanaf nu vrij gebruiken. U kunt daarvoor de databank downloaden in een viertal formaten.

Krantencatalogus Abraham (krantencatalogus.be) bestaat sinds 2007 en bevat vandaag ruim 7.900 beschrijvingen van historische krantentitels die worden bewaard in 104 erfgoedinstellingen in Vlaanderen en Brussel. De vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheken, die de databank beheert en verder uitbouwt, ontwikkelt binnen het project Abraham 2020: nieuw leven voor oud nieuws manieren om de Abraham-gegevens optimaal ter beschikking te stellen voor allerlei soorten gebruik. 

Abraham 2020 bouwt voort op Abraham, de bestaande catalogus van Belgische kranten uit de periode 1830-1950. Die wordt in tijd uitgebreid van 1800 tot 2020. Digitalisering van kranten is immers absoluut noodzakelijk voor conservering. Alleen zo kunnen we de informatie die er in opgeslagen is ook in de toekomst beschikbaar houden en redden van de tikkende tijdbom van de verzuring. De kranten worden bovendien veel beter raadpleegbaar, zonder dat de originelen nog moeten worden gemanipuleerd.

Een open beleid

Eind vorig jaar besloot de vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheken om haar databanken open te publiceren onder een Public Domain Mark of een CC0-verklaring. Dat betekent dat de gegevens vrij mogen worden gebruikt, zonder enige beperking. Deze ontwikkeling paste in het beleid van Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz, die in de visienota Een Vlaams cultuurbeleid in het digitale tijdperk de cultuursector opriep om haar data open te maken. De vzw besloot om in te zetten op technologie die gegevens zo goed mogelijk vindbaar, toegankelijk, interoperabel en vrij herbruikbaar maken. Want hergebruik toestaan is één ding, dat ook praktisch mogelijk maken een tweede. 

Naast de onlinecatalogus stelt Vlaamse Erfgoedbibliotheken daarom vanaf nu ook exports van de databank beschikbaar in verschillende formaten. De exports worden door technische partner Anet iedere maand geactualiseerd. Ze zijn te downloaden via data.krantencatalogus.be. Daar vindt u ook meer uitleg over de beschikbare formaten.

Abraham 2020 wordt door Vlaamse Erfgoedbibliotheken vzw uitgevoerd in samenwerking met meer dan honderd erfgoedorganisaties in Vlaanderen en Brussel. De vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheken ontvangt voor het project een subsidie van de Vlaamse overheid.

Meer informatie over Abraham 2020 vindt u hier.

Bron: Vlaamse Erfgoedbibliotheken
Foto: Mark Rademaker via Pixabay 

Annemie Vanthienen