SPECTRUM 5.0 in het Nederlands

Foto: Daniele Levis Pelusi via Unsplash.com

De vernieuwde versie van Spectrum 5.0, de standaard voor collectiemanagement, is nu beschikbaar in het Nederlands. Net als de vorige werd ook deze versie vertaald en ter beschikking gesteld door FARO en de Rijksdienst Cultureel Erfgoed Nederland.

Wat is Spectrum?  

Spectrum is een internationaal toegepaste standaard voor collectiebeheer. Als u de standaardprocedures consequent toepast bij het maken van uw eigen procedures, bent u verzekerd van een goed beheer van uw collecties. Hoewel de focus van Spectrum ligt op collectiebeheer, vormt het beleid van uw organisatie het uitgangspunt. Het feit dat collectiebeheer niet ad hoc gebeurt, maar steeds ter ondersteuning van de missie van de organisatie, is dan ook de kracht van Spectrum.

Spectrum werd voor het eerst gepubliceerd in 1994 en helpt de Britse museumsector om een accreditation, een ‘kwaliteitslabel’ te verkrijgen. Met deze vijfde editie (Spectrum 5.0) wilde Collections Trust verzekeren dat Spectrum actueel blijft voor het collectiemanagement bij grote en kleine musea. De verbeterde inhoud werd in toegankelijker Engels geschreven en getest door het museale veld zelf. Alle vernieuwingen vindt u uiteraard terug in de Nederlandse vertaling. 

Spectrum 5.0 is uitgegeven door Collections Trust. Deze Britse organisatie ondersteunt musea door de ontwikkeling van standaarden en door advisering, net als de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en FARO. Voor de nieuwe vertaling werkte de Rijksdienst samen met FARO, museumconsulenten en museummedewerkers in Nederland en Vlaanderen.  

Wat is er nieuw?

  • Voortaan kunt u de verschillende procedures afzonderlijk downloaden. Zo heeft u meteen een overzicht van de inhoud van de standaard en kunt u gerichter gebruikmaken van Spectrum. Elke procedure wordt afgesloten met een schematische weergave.  
  • De namen van enkele procedures zijn veranderd om de inhoud te verduidelijken. Enkele procedures zijn komen te vervallen, maar de inhoud werd opgenomen in andere procedures.
  • Er werden twee nieuwe procedures toegevoegd:  
    • Reproductie bestond al als procedure in de eerste editie van Spectrum, maar werd later opgenomen in de procedure Gebruik collecties. Gezien het toenemende belang van digitaal beheer leek het echter zinvol om Reproductie opnieuw als afzonderlijke procedure te introduceren.  
    • Collectie-evaluatie: deze nieuwe procedure ondersteunt organisaties bij het systematisch vastleggen van de resultaten van collectie-evaluaties (vooral als het gaat om evaluaties van objecten die zich in meerdere organisaties bevinden, bv. in een bepaalde regio). Een collectie-evaluatie kunt u vergelijken met een waardering (zie ook de FARO-brochure Basisnormen voor een kwaliteitsvol waarderingstraject) en is aangevuld met concrete tips over het documenteren van het proces. Bij de acties die voortvloeien uit een waardering, wordt meteen doorgelinkt naar de Spectrum-procedures die hierbij horen. 
  • Om uw collega's (of uzelf) makkelijker te overtuigen, wordt naast de basisvereisten uitgelegd waarom bepaalde stappen in de procedure belangrijk zijn.

Ontdek Spectrum 5.0 via de website van Collections Trust. Test u de nieuwe versie van Spectrum uit of heeft u vragen? Laat het ons dan weten! Voor vragen kunt u terecht bij FARO-adviseurs Mieke Van Doorselaer en Anne-Cathérine Olbrechts, samen met de Nederlandse collega’s coauteurs van de nieuwe Spectrum-vertaling.  

Foto: Daniele Levis Pelusi via Unsplash.com

Anne-Cathérine Olbrechts