Mieke Van Doorselaer

Mieke Van Doorselaer begeleidt, ondersteunt en adviseert musea en collectiebeherende organisaties in hun erfgoedwerking.

Mieke Van Doorselaer (°1958) is licentiaat geschiedenis, met het getuigschrift museumkunde, I.C.R. Gent. Ze was museumconsulent voor de Provincie Oost-Vlaanderen (1998-2017) en bij het Departement Cultuur, Jeugd en Media van de Vlaamse overheid (2018-2019). Daarvoor werkte ze onder meer bij de Kunsthal Sint-Pietersabdij (Stad Gent), het museum van de Nationale Bank van België (Brussel), de Historische Onderwijscollectie van het seminarie Historische Pedagogiek UGent, het archief UGent, het stadsarchief Gent en was ze leerkracht geschiedenis.

FARO
Adviseur musea
02 213 10 85