Cultureel erfgoed leren waarderen: stand van zaken waarderingstraject FARO

Overleg werkgroep toolbox waarderen FARO

Recent kende minister Gatz aan tien musea en expertisecentra een subsidie toe voor pilootprojecten over waardering van cultureel erfgoed. Waarderen vormt immers de basis voor een duurzame cultureel-erfgoedwerking. FARO helpt vanaf dit najaar zowel beginners als experts op weg door vorming en een toolbox waarin bestaande handleidingen en praktijkvoorbeelden worden verzameld.

Toolbox waardering

Ondertussen is er achter de schermen hard gewerkt aan een toolbox met basisinformatie over waardering. In deze toolbox zal u recensies van bestaande handleidingen en praktijkvoorbeelden terugvinden. Deze recensies helpen u op weg bij het kiezen van de juiste handleiding in functie van de aanleiding/vraagstelling, de aard van het erfgoed, het volume, de beschikbare tijd/middelen en de registratiegraad. Wie op zoek is naar invuldocumenten, zal er sjablonen terugvinden in functie van de aanleiding van de waardering.

Ook bundelen we basisinformatie over het opzetten van participatieve trajecten en communicatieve acties rond waardering. Eveneens bouwen we aan een luikje over veelgestelde vragen. Vanaf het najaar kunt u een pilootversie van deze toolbox raadplegen.

Met vragen over de toolbox kunt u terecht bij Anne-Cathérine Olbrechts.

Vorming waardering

Dit najaar lanceert FARO een concreet vormingsaanbod over waardering. Voor de absolute beginners zullen er starterscursussen zijn die op enkele dagen de basis bijbrengen. Daarnaast organiseren we elke zes weken thematische sessies over deelaspecten van waardering. We nodigen ervaren rotten uit om een antwoord te geven op concrete vragen die in de praktijk spelen, zoals hoe je omgaat met de economische waarde van objecten, hoe je mensen overtuigt om aan participatieve sessies deel te nemen (what’s in it for them?), of hoe je een tegenstem een plaats geeft in het traject.

Dit zijn maar enkele voorbeelden, de concrete thema’s worden in de loop van het jaar bepaald door een collegagroep van pilootprojecten waardering. Deze voormiddagsessies zullen voor iedereen openstaan. In de namiddag brengen we de pilootprojecten apart samen voor een verdere verdieping en zorgen we ervoor dat ze ervaringen delen zodat we de toolbox verder kunnen aanvullen.

Hebt u vragen over de vorming, stel ze dan aan Jacqueline van Leeuwen.

Anne-Cathérine Olbrechts