TranCity. Trefdag Pulse Transitienetwerk

Sneaker op trottoir, CC0

Op dinsdag 23 oktober vindt alweer de zevende Pulse-trefdag plaats. Deze dag van uitwisseling en inspiratie is bedoeld voor mensen uit cultuur, jeugd en media die van duurzaamheid een rode draad willen maken in hun handelen. Plaats van afspraak is dit jaar museum M te Leuven.

TranCity

Het motto dit jaar is ‘TranCity: de toekomst is steeds’. Stedelijkheid is dan ook het centrale thema. De stad speelt een steeds belangrijkere rol in de transitie naar een duurzame en sociaal-rechtvaardige samenleving. TranCity gaat op zoek naar hoe onze sectoren (kunnen) bijdragen aan de transitie in die stedelijke context. Hoe kunnen we impact hebben en bijdragen aan die duurzame ontwikkeling van deze stedelijke context? En hoe heeft de stedelijke context invloed op wat wij doen? Kunnen we hier iets van leren? En welke wisselwerking bestaat er met niet-stedelijke gebieden? 

M als 3rd place

Tijdens de trefdag wordt onder meer ingezoomd op stedelijke participatie, duurzame voedselstrategieën, diversiteit, gemeenschapsmunten, de stad als laboratorium, verstilling en vertraging. Zoals steeds is het programma voldoende divers zodat iedereen er wel zijn/haar gading in vindt. Voor erfgoedwerkers pikken we er alvast het verdiepend wandelgesprek uit met Peter Bary, directeur van M:

TranCity

"De ‘3rd place’ is de derde sociale omgeving naast ‘thuis’ (1st place) en ‘werk’ (2nd place). In het stedelijke weefsel van Leuven streeft M ernaar om een van die 3rd places te zijn. Peter Bary (directeur M) en Lydia Vandam (Memberships & Corporate Development Manager M) nemen u mee op sleeptouw in hun museum. Aan de hand van hun keuzestukken starten we een gesprek over de plaats van M in de stad en de daaraan verbonden uitdagingen. Jochem Daelman (mede-oprichter en coördinator van Onkruid) leidt dit wandelgesprek in goede banen."

Het volledige programma, alle praktische informatie en de inschrijvingsmodule vindt u op de Pulse-website. Zorg dat u er bent!

Foto: CC0

Alexander Vander Stichele