Geef uw collectie een stem, met het Parlement der Dingen

Parlement der Dingen - Erfgoededitie

Wat als … stemloze voorwerpen zouden kunnen opkomen voor zichzelf? Dat is heel kort gezegd het principe van het Parlement der Dingen. Als u bij het Groot Onderhoud was, hebt u meegemaakt hoe dat in zijn werk ging. U kunt nog voorstellen inzenden tot en met Erfgoeddag.

Tijdens de voorbije editie van het Groot Onderhoud presenteerden we een eerste selectie. Welgeteld vier materiële en immateriële erfgoedobjecten kregen er een stem. Achteraf waren de meningen op zijn minst verdeeld. Sommigen vonden er helemaal niets aan, anderen vonden het dan weer een originele en geslaagde benadering. Nog anderen vonden het idee wel goed, maar de uitwerking niet geslaagd: te lang, schrijftaal, niet to the point of gebald genoeg, of nog, de manier waarop het gebracht werd.

Campagne loopt nog

Wat er ook van zij, de campagne loopt nog steeds. Tot en met Erfgoeddag.

Omdat de beste stuurlui doorgaans aan wal staan: bent u ervan overtuigd dat u het even goed, anders en/of beter kan dan hetgeen u tijdens het Groot Onderhoud te horen kreeg? Of had u er het voorbije najaar geen tijd voor terwijl u wel ideeën had? Welaan. Ga dan op zoek naar dat specifieke erfgoedobject, archiefstuk of die praktijk of publicatie waarvoor u het woord wil voeren en doe het volgende:

  • Schrijf een kort verhaal van maximaal drie tot vier bladzijden (1.500 tot 2.000 woorden) vanuit het perspectief van het door u gekozen object of de door u gekozen praktijk of publicatie. Probeer het op te bouwen als een krachtig beargumenteerd pleidooi dat de aanzet kan vormen voor een nieuw wetsartikel dat u zou willen verdedigen in een echt parlement. Bedenk wat er voor dit specifieke voorstel nodig is: wat moet er veranderen? En hoe? Wie kan daarbij betrokken worden?
  • Stuur uw verhaal samen met uw gegevens en een kwalitatieve foto van het object of de praktijk in kwestie naar parlementderdingen@faro.be. Doe dit ten laatste tegen 22 april 2018.

Ter herinnering. De focus voor de erfgoededitie van het ‘Parlement der Dingen’ ligt op duurzaamheidskwesties. Kies dus voor ‘dingen’ die zich bedreigd weten in hun voortbestaan of voor ‘dingen’ die menen dat ze een positief verschil kunnen maken in de toekomst. Laat uw inspiratie de vrije loop, wees creatief en geef ze een stem in het duurzaamheidsdebat. Onderaan deze blog vindt u een aantal voorbeelden.

Waarom?

Door ons erfgoed letterlijk een stem te geven in de lopende discussies rond duurzame ontwikkeling willen we als steunpunt aantonen dat ook erfgoed en erfgoedinstellingen of -organisaties hier actief mee bezig zijn en een zinvolle bijdrage aan het debat kunnen leveren.

Afhankelijk van het aantal bijdragen en rekening houdend met de eerste commentaren na het Groot Onderhoud zullen we bepalen hoe we de inzendingen naar buiten zullen brengen. Enerzijds denken we aan een publicatie, maar misschien zijn goed opgebouwde podcasts (telkens rond een ander ‘ding’) een betere optie. Wordt dus vervolgd.

Enkele voorbeelden:

Alexander Vander Stichele